BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zagórska Elżbieta
Tytuł
Rewitalizacja terenów poprzemysłowych na Górnym Śląsku
Revitalization of Post-Industrial Areas in Upper Silesia
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2007, nr 8, s. 199-206, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Rewitalizacja, Rewitalizacja miasta, Restrukturyzacja przemysłu, Rekultywacja gleb
Revitalization, City revitalization, Industrial restructuring, Reclamation of soil
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Górny Śląsk
Upper Silesia
Abstrakt
W artykule przedstawiono przykłady zmian sposobów użytkowania nieruchomości na terenie Górnego Śląska, jednego z najbardziej uprzemysłowionych regionów Europy. Rewitalizacja definiowana jest jako kompleksowy proces organizacyjny, prawny i finansowy podejmowany na obszarach zdegradowanych. (abstrakt oryginalny)

The paper presents examples of changes in the use of real property in Upper Silesia, which is one of the most densely urbanized areas in Europe. Revitalization is a process of functional and spatial transformation affecting post-industrial urban areas. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bajerowski T., Biłozor A., Rewitalizacja centrów miast i przedmieść jako instrument gospodarki przestrzennej, w: Gospodarka przestrzenna polskich miast i wsi, red. W. Czarnecki, M. Proniewski, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2002.
 2. Borek A., Lewandowski K., Inwestować w Zabrzu, "Świat Nieruchomości" 2004, nr 44.
 3. Borkiewicz M., Rewitalizacja terenów pokopalnianych za unijne fundusze, "Biuletyn Górniczy" 2004, nr 3-4.
 4. Domański B., Restrukturyzacja terenów poprzemysłowych w miastach, w: Rewitalizacja, rehabilitacja, restrukturyzacja. Odnowa miast, red. Z. Ziobrowski, D. Ptaszycka-Jackowska, A. Rębowska, A. Gesser, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. Oddział w Krakowie, Kraków 2000.
 5. Kaczmarek S., Tereny poprzemysłowe w miastach - problemy czy wyzwanie?, w: Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej, red. J. Słodczyk, Uniwersytet Opolski, Opole 2004.
 6. Konopka Z., Bank danych o restrukturyzacji obiektów i terenów poprzemysłowych oraz zdegradowanych, w: Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - przykłady rozwiązań projektowych. Gospodarka przestrzenna. Fundacja przestrzeni Górnego Śląska-Katowice. Wydział Rozwoju Regionalnego, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. Biuletyn nr 43.
 7. Program rządowy dla terenów poprzemysłowych przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r., Warszawa, 27 kwietnia 2004 r.
 8. Restrukturyzacja w tradycyjnych sektorach gospodarczych, w: Wpływ likwidacji kopalń węgla kamiennego na gospodarkę lokalną i regionalną, red. F. Kuźnik, AE, Katowice 2003.
 9. Szponar-Regalska E., Kudłyk-Sułowicz B., Gałuszka E., Elektrociepłownia Szombierki -koncepcja rewaloryzacji zespołu, w: Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Projekty wykonane w ramach prac dyplomowych na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej. Gospodarka Przestrzenna. Biuletyn nr 43. Wydział Rozwoju Regionalnego, 2003.
 10. Tertelis M., Rewitalizacja w projektach finansowanych przez UE, "Nieruchomości C.H. Beck" 2004, nr 10.
 11. Załuski D., Rewitalizacja śródmiejskich terenów poprzemyslowych jako szansa odnowy miast, w: Przestrzeń w zarządzaniu rozwojem regionalnym i lokalnym, red. T. Markowski, PAN Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Biuletyn. Zeszyt 211, Warszawa 2004.
 12. Zięba M., Inwestycyjne wykorzystanie terenów poprzemyslowych na przykładzie obszaru Krakowskich Zakładów Sodowych, w: Bariery rozwoju rynku nieruchomości, red. E. Kucharska-Stasiak, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-9605
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu