BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mężyńska Agnieszka, Berdowski Janusz B.
Tytuł
Wpływ systemu zarządzania środowiskowego na stabilność i rozwój przedsiębiorstwa
Influence of Environment Management System for Stability and Development of Enterprise
Źródło
Problemy Jakości, 2015, nr 4, s. 29-34, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój przedsiębiorstwa, Normy ISO 14001, Europejski System Ekozarządzania i Audytu
Enterprise development, ISO 14001, Eco-management and Audit Scheme (EMAS)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Praca opisuje podstawy prawne i normatywne, na których opierają się systemy zarządzania środowiskowego. Opracowanie zawiera opis wymagań normy ISO 14001 oraz rozporządzenia EMAS, które stanowią wytyczne do wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego. Autorzy przedstawiają korzyści z wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego oraz z jego oceny przez niezależną stronę trzecią.(abstrakt oryginalny)

This publication describes legal and normative basis for environment management system. It includes review of ISO 14001 and regulation EMAS requirements. The authors present advantages of implementation of environment management system and its evaluation by independent third party.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 406/2009/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych.
  2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.
  3. Revision of ISO 14001 - Key Changes Proposed in the March 2013 Draft, CRA Europe, April 2013 r.
  4. Dz.U. 2013 poz. 1232 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska.
  5. Dz.U. 2012 poz. 145 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne.
  6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE Nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylające rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE.
  7. http://ec.europa.eu/environment/emas/register/search/search.do.
  8. 2013/131/UE Decyzja Komisji z dnia 4 marca 2013 r. ustanawiająca przewodnik użytkownika, w którym określa się działania konieczne do uczestnictwa w EMAS, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).
  9. ISO 50001:2011 Systemy zarządzania energią; Wymagania i zalecenia użytkowania.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu