BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Albrecht Agnieszka (Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu)
Tytuł
Logistyka imprez sportowych na przykładzie Mistrzostw Europy Juniorów 2013 w Poznaniu w pływaniu, pływaniu synchronicznym i skoku do wody (wybrane aspekty organizacji zawodów)
The 2013 European Junior Championships in Poznań as an example of sporting event logistics (selected aspects of the organization of competitions)
Źródło
Logistyka, 2014, nr 5, s. 67-70, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Impreza sportowa, Logistyka
Sport events, Logistics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie problemów związanych z organizacją zawodów sportowych o randze międzynarodowej. Problem jest aktualny i istotny, ponieważ na świecie organizuje się coraz więcej imprez sportowych. Sport stał się widowiskiem przyciągającym także przed telewizory wielu kibiców, więc ważna jest profesjonalna organizacja zawodów. Wiele artykułów podejmuje problem logistyki imprez sportowych z punktu widzenia operatora logistycznego, lecz brakuje wiedzy na temat praktycznych problemów samego organizatora imprezy. W artykule posłużono się metodą wywiadów z członkami Polskiego Związku Pływackiego, zaangażowanymi w organizację Mistrzostw Europy Juniorów 2013 w Poznaniu. Autorka postawiła takie oto hipotezy: logistyka imprez sportowych pozwala skoordynować wszystkie zadania organizatora imprezy sportowej w całość; bez rozwiązań logistycznych nie jest możliwe zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy sportowej. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the problems associated with the organization of sports competitions of international importance. The problem is current and important because in the world are organized more and more sporting events. Sport has become a spectacle attracted millions of fans, so important is the professional organization of the event. Many articles raises the issue of logistics sporting events from the point of view of logistics operator, lacks a knowledge of the practical problems of the organizer of the event. The article is a presentation of the results of the European Swimming Federation (LEN) document analysis for the organization of international competitions. The piece of writing, in addition, contains interviews with members of the Polish Swimming Association, who participated in preparing one of the biggest sporting events in Poland - The European Junior Championships in Poznań. The author has set such a hypothesis here: logistics sporting events can coordinate all tasks organizer of a sporting event together; without logistics solutions isn't possible organizing and conducting sports event. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Fyrigou- Consolo G., Let's dive together, LEN/FINA International Diving Judge, 2013.
  2. Gradowicz C., Logistyka organizowania imprez sportowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 2011.
  3. Krawczyk S., Logistyka w zarządzaniu marketingiem, Akademia Ekonomiczna, Wrocław, 2000.
  4. Małkiewicz A., Specyfika logistyki wielkich imprez sportowych, "Gospodarka materiałowa i logistyka", nr 11/2006.
  5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6.02.2012 w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej.
  6. Abt S., Logistyka w teorii i praktyce, AE, Poznań 2000.
  7. Tarasiewicz R., Logistyka w sporcie, "Logistyka", nr 3/2009.
  8. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009r, Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504.
  9. Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010, Dz.U. 2010 nr 127, poz. 857.
  10. Wartecki A., Logistyka w organizacjach sportowych, "Logistyka" nr 2/2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu