BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziółkowski Marek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Strategia rozwoju jako podstawa zarządzania w gminie
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2001, z. 21, s. 45-60, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Gmina, Strategia rozwoju, Zarządzanie
District, Development strategy, Management
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Strategia rozwoju gminy prezentuje określoną projekcję pożądanych kierunków (obszarów) jej przekształceń w postaci strategicznych celów rozwoju, celów operacyjnych i zadań realizacyjnych na rzecz tworzenia jak najlepszych warunków do trwałego rozwoju gospodarczego oraz wydatnego wzrostu poziomu życia mieszkańców, zgodnie z wymogami ochrony środowiska przyrodniczego, a także wzrostu rangi gminy w otoczeniu wojewódzkim i krajowym. Nie zamyka to oczywiście drogi do wypracowania innych strategii. Jednak podstawą zmian, korekt i modyfikacji strategii rozwoju gminy powinny być wyłącznie względy merytoryczne, wynikające ze zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych (szans i zagrożeń) oraz wewnętrznych (silnych i słabych stron) jej dalszego rozwoju. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bryson J.M., Strategic planning for public and nonprofit organizations. San Francisco: Jossey-Bass, 1995.
  2. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE 1997.
  3. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN, 1996.
  4. Parysek J., Podstawy gospodarki lokalnej. Poznań: Wyd. Nauk. UAM, 1997.
  5. Penc J., Strategie zarządzania - perspektywiczne myślenie, systemowe działanie. Warszawa: Placet 1994.
  6. Planowanie strategiczne, pod red. A. Klasika. Warszawa: PWE, 1993.
  7. Romanowska M., Zarządzanie strategiczne firmą. Warszawa: CIM, 1995.
  8. Ziółkowski M., Proces sformułowania strategii rozwoju gminy. Warszawa: Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu