BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woś Paulina (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska, doktorantka)
Tytuł
Wykonywanie kontaktów z dzieckiem w postępowaniu zabezpieczającym
Contacts with the Child in the Proceedings to Secure Claims
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2013, nr 22, s. 50-58, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Dzieci, Prawo rodzinne, Kodeks postępowania cywilnego
Children, Family law, Code of Civil Procedure
Uwagi
summ.
Abstrakt
Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 2008 roku, zmieniająca całkowicie brzmienie art. 113 k.r.o., dotyczącego kontaktów z dzieckiem, spowodowała wprowadzenie do Kodeksu postępowania cywilnego przepisu art. 582, mającego na celu zabezpieczenie wykonania postanowień sądu, dotyczących kontaktów z dziećmi. Przepis ten zawiera przykładowy katalog zabezpieczeń, jakie w celu zapewnienia skutecznego wykonywania kontaktów może zastosować sąd. (fragment tekstu)

In this article, an attempt is made to discuss and evaluate the new rules on the performance of contacts with the child set out in the proceedings to secure claims. The legislator, introducing by the Act of 16 September 2011 (Dz.U. of 2011, No. 233, item. 1381), which entered into force on 3 May 2012, the provision of art. 7562 of the Code of Civil Procedure, makes it possible to ensure the proper performance of the contacts with the child, ruled for the duration of the proceedings by putting the obliged person at the risk of having to pay a certain sum of money for the benefit of the authorized person in the event of breach of the obligations resulting from the decision on the security, concerning the method of contacts with the child ruled by the court. The starting point for discussing the issue in question is the prior analysis of the provisions relating to the performance of contacts. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gołaszyński J. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz, Lex 2012.
 2. Holewińska-Łapińska E., Realizacja prawa do kontaktów z dziećmi, Warszawa 2011.
 3. Ignaczewski J., Komentarz do spraw o kontakty z dzieckiem, Warszawa 2011.
 4. Ignaczewski J.(red.), Komentarz do spraw rodzinnych, Warszawa 2012.
 5. Jakubecki A., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Lex 2013.
 6. Justyński T., Prawo do kontaktów z dzieckiem w prawie polskim i obcym, Warszawa 2010.
 7. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U. z 1964 r., nr 9, poz. 59 z późn. zm.
 8. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U. z 1964 r., nr 43, poz. 296, z późn. zm.
 9. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2008 r., nr 220, poz. 1431.
 10. Ustawa z dnia 23 kwietnia 2009 r., o ratyfikacji Konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi, sporządzonej w Strasburgu w dniu 15 maja 2003 r., Dz.U. z 2009 r., nr 68, poz. 576.
 11. Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U. z 2011 r., nr 144, poz. 854.
 12. Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2011 r., nr 233, poz. 1381.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu