BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olkiewicz Marcin (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Zarządzanie jakością w nowoczesnym przedsiębiorstwie
Quality Management in a Modern Company
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2013, nr 22, s. 59-68, rys., tab., bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie jakością, Badania empiryczne, Przedsiębiorstwo, System zarządzania jakością
Quality management, Empirical researches, Enterprises, Quality management systems
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo koszalińskie
Abstrakt
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie najważniejszych zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania jakością, a w szczególności efektów z jego posiadania. Praca przedstawia systemowe zarządzanie, jako jeden ze sposobów nadzorowania funkcjonowania i rozwoju organizacji. Poruszono również zagadnienia związane systemami zarządzania jakością oraz z rodzajami wdrażanych systemów. Zidentyfikowano i oceniono efekty z wdrożenia systemu zarządzania jakością, które zostały poparte autorskimi danymi empirycznymi, uzyskanymi w przeprowadzonym badaniu 520 przedsiębiorstw byłego woj. koszalińskiego. Wskazano pozytywny wpływ systemu zarządzania jakością na poprawę świadczonej jakości, powtarzalności, konkurencyjność, klientów (utrzymanie i pozyskanie), pracowników oraz wszystkie aspekty funkcjonowania organizacji. Dzięki takim efektom organizacja posiada zdolność ciągłego doskonalenia funkcjonowania organizacji, jak i poprawy stanu jakości oferowanych produktów lub usług, czego efektem jest kompleksowe zaspokojenie potrzeb klientów. (abstrakt oryginalny)

The main object of the article is to present the most important problems connected with the functioning of quality management systems in the enterprises especially the effects of a quality management system possession. The work shows the management system as one of the way of instruments to control a functioning and a development of an organisation. The article also comprises problems connected with quality management systems and kinds of the systems. Thanks to the research conducted in the 520 enterprises of the middle-Pomeranian region in Poland the author has identified and valuated the effects of implementation of quality management systems. The research shows the positive impact on the improvement of the company quality, repeatability, competitiveness, clients, employees and other aspects of the organization. Thanks to the implementation the organization gains the ability to permanent improvement of its functioning and the quality of its products/service that is leading to the client demand satisfaction. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Olkiewicz M., Zarządzanie jakością. Wybrane elementy, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2007.
  2. Sokołowicz W., Srzednicki A., ISO System zarządzania jakością, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu