BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Goleń Marek Jakub (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Zarządzanie strategiczne w gminie
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2001, z. 21, s. 61-70, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Gmina, Zarządzanie strategiczne
District, Strategic management
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Słowo "strategia" wywodzi się z języka wojskowego i oznacza naukę oraz sztukę dowodzenia całościowym planowaniem na potrzeby prowadzenia operacji militarnych na szeroką skalę. Strategia to wyznaczanie głównych celów, celów pośrednich oraz metod ich osiągania. Można powiedzieć najkrócej, że strategia to po prostu racjonalne planowanie . Termin "zarządzanie strategiczne" jest pojęciem szerszym od pojęcia "planowanie strategiczne" i określa sposoby formułowania długoterminowych celów, metod ich osiągania oraz monitorowania i kontroli realizacji strategicznych planów działania. Zarządzanie strategiczne polega na cyklicznym dokonywaniu analiz stanu uwarunkowań rozwojowych danej organizacji, wyznaczaniu celów głównych i pośrednich oraz okresowym porównywaniu planów z efektami podejmowanych działań. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrews K. R., The concept of corporate strategy. Homewood, Illinois, 1980.
 2. Ansoff, H.I. The emerging paradigm of strategic behaviour, "Strategic Management Journal", Vol. 8/1987.
 3. Domański T., Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy. Warszawa: Agencja Rozwoju Komunalnego, 1999.
 4. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN, 1996.
 5. Hill Ch. W. L, Jones G. R., Strategic Management. An Integrated Approach, Houghton Mifflin Company, Boston 1995.
 6. Mintzberg H., Crafting strategy, " Harvard Business Review", July/August 1987.
 7. Quinn J. B., Mintzberg H., James R. M., The strategy process. Printice-Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1988.
 8. Dz. U. 1996 nr 13, poz. 74, Ustawa z dnia 8 marca o samorządzie gminnym.
 9. Dz. U. 1999 nr 15, poz. 139 z późn. zm.
 10. http://www.lgpp.pl/pl/projekty/zarzadzanie_strategiczne/default.htm z dn. 8 lutego 2000.
 11. http://www.lgpp.pl/pl/projekty/zarzadzanie_strategiczne/default.htm z dn. 13 lutego 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu