BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalski Tomasz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Śliwiński Adam (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Wpływ metody zróżnicowania regionalnego na poziom składek w ubezpieczeniach na życie
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2001, z. 21, s. 71-87, rys., tab., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Składki ubezpieczeniowe, Zróżnicowanie regionalne
Insurance premium, Regional diversity
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Metoda zróżnicowania regionalnego ma niewątpliwy wpływ na poziom kalkulowanych składek netto w ubezpieczeniach na życie. Po zastosowaniu tej metody zaobserwowano zmiany w poziomie kalkulowanych składek. W klasycznym ubezpieczeniu na życie oraz w ubezpieczeniu mieszanym zastosowanie metody regionalnego zróżnicowania wpływa na zmniejszenie poziomu kalkulowanych składek blisko o 0,05% przyjętej sumy ubezpieczenia. Należy pamiętać, że przyjęta do kalkulacji i porównań suma ubezpieczenia stanowi minimalną kwotę wynikającą z ogólnych warunków ubezpieczenia stosowanych przez największy polski zakład ubezpieczeń na życie. Wzrost sumy ubezpieczenia niewątpliwie wpłynąłby na wzrost poziomu wykazanych różnic. Jedynie w przypadku ubezpieczenia na dożycie zastosowanie metody spowodowało wzrost poziomu składek netto kalkulowanych na podstawie danych wojewódzkich. Na podstawie prezentowanych w artykule wyników można stwierdzić, że metoda regionalnego zróżnicowania składek poprzez zmniejszenie poziomu składek netto wpływa na poziom składki brutto, czyli sumy bezpośrednio wpłacanej przez klienta. Towarzystwo ubezpieczeniowe, stosując metodę zróżnicowania regionalnego, przy zachowaniu wszelkich norm ostrożnościowych jest w stanie zmniejszyć cenę oferowanej usługi i intensyfikować proces sprzedaży. Polska stoi przed integracją z gospodarczymi strukturami Unii Europejskiej. Wiąże się to z pełnym otwarciem rynku ubezpieczeń dla przedsiębiorstw zagranicznych, jak również rynków europejskich dla przedsiębiorstw polskich. Przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe chcące konkurować na tym rynku powinny tworzyć własne, dokładne statystyki ubezpieczeniowe. W znacznym stopniu uprościłoby to wdrażanie takich metod, jak metoda zróżnicowania regionalnego oraz pozwoliłoby na łatwiejsze poszukiwania innych innowacji produkcyjnych. W długim okresie posiadanie własnych statystyk oraz różnorodnych, dopasowanych do potrzeb klientów produktów spowodowałoby wzrost konkurencyjności na rynku ubezpieczeniowym. (abstrakt autora)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Banasiński A., Ubezpieczenia gospodarcze. Warszawa 1997.
  2. Łańcucki J., Podstawy finansów ubezpieczeń gospodarczych. Warszawa: PWN, 1996.
  3. Stroiński E., Ubezpieczenia na życie. Warszawa: Wyd. LAM, 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu