BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Budzowski Klemens (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych), Długosz Krystyna (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Tytuł
Zakres działalności biura handlu zagranicznego w przedsiębiorstwie koncesjonowanym
Scope of Foreign Trade Office Activities in a Licensed Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1991, nr 340, s. 49-62, tabl., schemat
Tytuł własny numeru
Prace z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Organizacja biura, Koncesje eksportowo-importowe, Praca administracyjno-biurowa, Handel zagraniczny, Praca biurowa
Enterprises, Office organization, Export-import concessions, Office and administrative work, Foreign trade, Office work
Uwagi
rez., summ.
Abstrakt
Przedstawiono rodzaje i charakterystykę niektórych struktur organizacyjnych biur handlu zagranicznego. Omówiono funkcje wyspecjalizowanych komórek eksportowo-importowych w przedsiębiorstwach koncesjonowanych oraz zakres współpracy BHZ. Na koniec przedstawiono modele organizacyjne biur handlu zagranicznego.

The special character of activities in the field of foreign trade forces independent producers-exporters to form organizational structures that are more flexible and adequate to the variable conditions and mechanisms of the world market. In practice, various forms of business organization have occurred (discussed in the paper), such as divisional, matrix and hybrid ones. The variable conditions of the world market, strong competition and protectionist tendencies necessitate, in the author's opinion, the formation of marketing organizational structures the aim of which is to conduct the firm according to the state of the market and to affect it. The idea of foreign trade office organization in an industrial enterprise, including the marketing aspects of management, has been presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Kierunki reformy gospodarczej w strefie handlu zagranicznego, "Handel Zagraniczny" 1981, nr 10-12.
 2. Propozycje reformy gospodarczej w dziedzinie handlu i współpracy gospodarczej z zagranicą, "Handel Zagraniczny" 1981, nr 2.
 3. A. Parkoła, R. Rapacki, Zasilanie w handlu zagranicznym, "Handel Zagraniczny" 1986, nr 11-12.
 4. U. Płowiec, Centralne sterowanie handlem zagranicznym, PWE, Warszawa 1975.
 5. U. Płowiec, Handel zagraniczny, Seria; Polska reforma gospodarcza, PWE, Warszawa 1982.
 6. Z. Martyniak, Organizatoryka, PWE, Warszawa 1987, s. 117.
 7. Z. Foltyński, Z. Jańczak, W. Otta, J. Schroeder, Marketing w handlu zagranicznym, AE, Poznań 1977, s. 44-82.
 8. J. Wild, Product Management, Monachium 1972.
 9. S. Szczypiorski, Uwagi o marketing w przedsiębiorstwach handlu zagranicznego, "Rynki Zagraniczne", 1971, nr 108.
 10. M. Makiela, Koncepcja opiekuna produktu jako wyraz stosowania działalności marketingowej, w: Marketing w służbie uspołecznionego handlu zagranicznego, AE, Poznań 1971, s. 171-177.
 11. K. Białecki, Z. Krzymiński, H. Wojciechowski, Organizacja i technika handlu zagranicznego, PWE, Warszawa 1986.
 12. M. Jeżowski, Problemy organizacji służb eksportowych przedsiębiorstw przemysłu skórzanego, w: Marketing w służbie uspołecznionego handlu zagranicznego, AE, Poznań 1971, s. 171-177.
 13. W. Otto, Służby handlu zagranicznego w przedsiębiorstwach przemysłowych, "Handel Zagraniczny" 1983, nr 3.
 14. S. Szczypiorski, Organizacja i technika handlu zagranicznego, PWE, Warszawa 1977.
 15. S. Szczypiorski, Przedsiębiorstwa handlu zagranicznego w Polsce (Funkcje gospodarcze i formy prawno-organizacyjne), Warszawa 1961.
 16. W. Otta, Służby handlu zagranicznego w przedsiębiorstwach przemysłowych, "Handel Zagraniczny" 1983, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu