BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Misztal Henryk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Tytuł
Wolność rodziców do wychowania religijnego i moralnego dzieci zgodnie z ich przekonaniami
Liberty of Parents to Ensure the Religious and Moral Education of Their Children in Conformity with Their Own Convictions
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2012, nr 21, s. 6-13, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Wolność religijna, Rodzina, Religia, Wychowanie, Wolność, Prawo
Religious freedom, Family, Religion, Education, Freedom, Law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Prawo reguluje wolność rodziców do wychowania religijnego i moralnego dzieci zgodnie z ich przekonaniami w wielu aktach prawa międzynarodowego i polskiego zwłaszcza promulgowanego po 1989r. w tzw. ustawach majowych, Konstytucji RP z 1997 r. i Konkordat z 1993 r. Na podstawie analizy tych aktów wynika, że prawo międzynarodowe i polskie stwarzają warunki realizacji wolności religijnej w omawianym przedmiocie przez rodziców i prawnych opiekunów niezależnie od ich przynależności do określonego Kościoła lub związku wyznaniowego. (abstrakt oryginalny)

In accordance with the international and Polish laws the rights of parents to the raising and religious education of their children include: a) the right to organise the family life, b) the right to provide the child with a free access to the religious truths, c) the right to a free choice of a school, d)the right to a religious education at school. The author of the paper proves that the above parental rights are guaranteed by the Polish legal system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Łączkowski W., Stanowisko Trybunału Konstytucyjnego w sprawie legalności instrukcji MEN dotyczącej powrotu religii do szkoły w roku szkolnym 1990/91, w: Nauczanie religii w szkole w państwie demokratycznym, [red. J. Krukowski], Lublin 1991, s. 69-83.
  2. Łyko Z., Stanowisko Kościołów niekatolickich w sprawie nauczania religii w szkole, w: Nauczanie religii w szkole w świetle konstytucji i ustawodawstwa wybranych państw europejskich, w: Nauczanie religii w szkole w państwie demokratycznym, [red. J. Krukowski], Lublin 1991.
  3. Mezglewski A., Polski model edukacji religijnej w szkołach publicznych, Lublin 2009.
  4. Michalski A., Katecheza parafialna w Polsce po Soborze Watykańskim II, Olsztyn 1997.
  5. Misztal H., Polskie prawo wyznaniowe, t. I: Zagadnienia wstępne, rys historyczny, Lublin 1996.
  6. Misztal H., Wolność religijna, w: Prawo wyznaniowe [red, H. Misztal], Lublin 2000, s. 204-249, w szczególności s. 227-233.
  7. Misztal H, Prawa rodziny w zakresie wychowania dzieci, w: Katecheza dzisiaj problemy prawne i teologiczne, [red. W. Janiga, A. Mezglewski], Krosno-Sandomierz 2000, s. 13-31.
  8. Pietrzak M., Prawo wyznaniowe, Warszawa 2003.
  9. Suchocka H., Nauczanie religii w szkole w świetle konstytucji i ustawodawstw wybranych państw europejskich, w: Nauczanie religii w szkole w państwie demokratycznym. [red. J. Krukowski], Lublin 1991, s.85-100.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu