BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tyrawa Dominik (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Tytuł
Prawo administracyjne a prawo międzynarodowe publiczne : uwagi na tle "Instytucji prawa administracyjnego" Jerzego Stefana Langroda
The Administrative Law and the Public International Law : Remarks on the Background of the "Institution of the Administrative Law" of Jerzy Stefan Langrod
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2012, nr 21, s. 14-25, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Prawo administracyjne, Prawo międzynarodowe, Biografie, Przegląd dorobku naukowego
Administrative law, International law, Biography, Overview of scientific achievements
Uwagi
streszcz., summ.
Langrod Jerzy Stefan
Abstrakt
Opracowanie dotyczy trzech podstawowych problemów. W ramach pierwszej części przedstawiona została sylwetka Jerzego Stefana Langroda, wybitnego polskiego prawnika, zajmującego się prawem administracyjnym. Druga cześć przybliża niezwykła historię jego życia, jak i historie powstania tytułowego opracowania. Część trzecia to rozważania nad aktualnością poglądów Langroda w zakresie powiązań pomiędzy prawem międzynarodowym a prawem administracyjnym. (abstrakt oryginalny)

The study is regarding three basic problems. In frames of the first part a figure of Jerzy Stefan Langroda was described, of outstanding Polish lawyer, dealing with the administrative law. The second worship is bringing closer unusual the story of his life, as well as stories of the coming into existence of the title study. The third part is deliberations above the topicality of Langrod's views in connections between the international law and the administrative law. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Człowiekowska, Prawo międzynarodowe jako źródło prawa administracyjnego, [w:] Źródła prawa administracyjnego. Konferencja z okazji 100 rocznicy urodzin Profesora Jerzego Stefana Langroda. Uniwersytet Jagielloński - 23 kwietnia 2004 r., red. J. Zimmermann, P. Dobosz, Zakamycze 2005.
 2. B. Dobkowska, Biografia naukowa Jerzego Stefana Langroda, [w:] Teoria instytucja prawa administracyjnego. Księga pamiątkowa Profesora Jerzego Stefana Langroda, red. J. Niczyporuk, Paryż 2011.
 3. B. Dobkowska, Problematyka współczesnych reform administracji publicznej w świetle koncepcji administracyjnoprawnych Jerzego Stefana Langroda, Warszawa 2011.
 4. P. Dobosz, Biogram J.S. Langroda, [w:] J.S. Langrod, Instytucje prawa administracyjnego. Zarys części ogólnej. Reprint, Zakamycze 2003.
 5. P. Dobosz, Jerzy Stefan Władysław Langrod - biografia, [w:] Źródła prawa administracyjnego. Konferencja z okazji 100 rocznicy urodzin Profesora Jerzego Stefana Langroda. Uniwersytet Jagielloński - 23 kwietnia 2004 r., red. J. Zimmermann, P. Dobosz, Zakamycze 2005.
 6. J.S. Langrod, 3 lata samorządu Krakowa (1931-1933) na tle teorii prawa administracyjnego. Fakty i konkluzje, Kraków 1934.
 7. J.S. Langrod, Instytucje prawa administracyjnego. Zarys części ogólnej, Kraków 1948.
 8. J.S. Langrod, Instytucje prawa administracyjnego. Zarys części ogólnej. Reprint, Zakamycze 2003.
 9. J.S. Langrod, Res iudicata w prawie administracyjnym, Kraków 1931.
 10. J.S. Langrod, Zagadnienia wybrane z praktyki administracyjnej, Kraków 1938.
 11. J.S. Langrod, Zarys sądownictwa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem sądownictwa administracyjnego w Polsce, Warszawa 1925.
 12. Pour un dront juste et une gestion moderne - Mélanges Georges Langrod, Paris 1969.
 13. Z. Martyniak, Jerzy Stefan Langrod (1903-1990), "Przegląd Organizacji" 1991, nr 7.
 14. Z. Martyniak, Wspomnienie o profesorze Jerzym Langrodzie 1903-1990, "Prakseologia" 1992, nr 1-2.
 15. Prawo konstytucyjne II Rzeczypospolitej, red. P. Sarnecki, Kraków 2006.
 16. Science et action administratives, red. L. Boulet, Paris 1980.
 17. A. Wasilewski, Jerzy Stefan Langrod 1903-1990, "Państwo i Prawo" 1991, nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu