BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Owsianka Marcin (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Tytuł
Egzekucja sądowa w okresie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego
Judical Execution in Period of the Warsaw Principality and the Polish Kingdom
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2012, nr 21, s. 50-58, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Historia prawa, Organ egzekucji sądowej
Legal history, Court enforcement office
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym opracowaniu podjęta została próba przeanalizowania postępowania egzekucyjnego w okresie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Zwrócona została również uwaga na znaczenie egzekucji z ruchomości oraz nieruchomości a także specyfikę funkcjonowania organów egzekucyjnych. (abstrakt oryginalny)

In this study, an attempt was made to analyze the enforcement procedure in the Warsaw Principality and the Polish Kingdom. Brought to the attention to the importance of the enforcement of movable and immovable property as well as the specific functioning of law enforcement agencies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. H. Grynwaser, Kodeks Napoleona w Polsce, Wrocław 1951.
 2. A. Heylman, O sądownictwie w Królestwie Polskiem. Wykład historyczny, Warszawa 1834.
 3. A. Heylman, Wykład historyczno-praktyczny porządku i postępowania wewnętrznego w sądzie apelacyjnym i trybunałach cywilnych, Warszawa 1835.
 4. R. Hube, Uwagi nad systematem Kodexu cywilnego francuzkiego [w:] Themis Polska. Pismo nauce i praktyce prawa poświęcone. T.5, Warszawa 1829.
 5. J. Kamiński, Prawo francuskie w Polsce, Lwów 1931.
 6. A. Korobowicz, W. Witkowski, Ustrój i prawo na ziemiach polskich, Lublin 1996.
 7. A. Łabęcki, Krótki rys procesu stosowanego do Kodex Napoleona przedstawiony z zlecenia J. W. Ministra Sprawiedliwości z przyłączeniem nót i stosownych artykułów, Warszawa 1808.
 8. T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski, Warszawa 2003.
 9. M. Owsianka, Ł. Kucwaj, Status prawny aplikanta komorniczego, Jurysta 05/2012.
 10. K. Sójka - Zielińska [w:] Historia państwa i prawa Polski. Tom III. Od rozbiorów do uwłaszczenia, pod red. J. Bardacha i M. Senkowskiej - Gluck, Warszawa 1981.
 11. K. Sójka - Zielińska, Historia prawa, Warszawa 1989.
 12. D. Szpoper, I. Zdanowski, Egzekucja w procesie polskim - zarys historii instytucji, "Problemy Egzekucji" 1999, nr 1(37).
 13. Wykład praw obowiązujących w Królestwie Polskiem, Księga II. Postępowanie sądowe, [b.m.i d. w.].
 14. S. Zawadzki, Prawo Cywilne obowiązujące w Królestwie Polskiem, T. II, Warszawa 1861.
 15. Carskie Sioło 12 (24) V 1860 r. [w:] Dziennik Praw Królestwa Polskiego nr 172 T. 57; art. 188-214.
 16. Dziennik Praw Królestwa Polskiego nr 169 tom LVI.
 17. Dziennik Praw Królestwa Polskiego t. IV.
 18. Dekret z dnia 26 czerwca 1811 r. [w:] Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego T.III
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu