BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lisowska Sylwia (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Tytuł
Asystent rodziny - podsumowanie pierwszego półrocza obowiązywania Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Family Assistant - Recapitulation of the First Half of the Year Applying of Family Support and Substitute Care Act
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2012, nr 21, s. 70-79, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Rodzina, Opieka socjalna, Gmina
Family, Social services, District
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest podsumowanie funkcjonowania instytucji asystenta rodziny w pierwszym okresie obowiązywania Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dane, na których oparto badania, wynikają ze sporządzonych przez gminy sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej i obejmują okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku. Autorka dokonuje analizy wskazanych danych na poziomie krajowym oraz wojewódzkim. W niniejszym opracowaniu podjęta została również próba wstępnej oceny skuteczności formy wsparcia rodziny, jaką jest jej praca z asystentem rodzin. (abstrakt oryginalny)

Family assistant - recapitulation of the first half of the year applying of Family Support and Substitute Care Act. The aim of this article is summary functioning of the institution of the family assistant in the first period of applying of Family Support and Substitute Care Act. Data on which examinations were based, results from material-financial reports produced by communes in supporting the family and the system of the substitute care and are covering the period since 1 January to 30 June 2012. The author is making analysis of shown data on the national level and provincial. In hereby elaboration was made a attempt a preliminary assessment of the effectiveness of form to support the family which is work with the family assistant. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz. U. z 1964, Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami.
  2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz. U. z 2011, Nr 149, poz. 887 z późniejszymi zmianami.
  3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2012, Nr 0, poz. 579.
  4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, Dz. U. z 2012, Nr 0, poz. 240.
  5. Uzasadnienie projektu z dnia 9 września 2010 r. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, http://www.mpips.gov.pl (stan na 7 lipca 2013).
  6. Uzasadnienie projektu z dnia 14 grudnia 2011 r. ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw, http://www.sejm.gov.pl (stan na 7 lipca 2013).
  7. Sprawozdania rzeczowo-finansowe gmin udostępnione przez Departament Polityki Rodzinnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w formie danych zbiorczych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r., udostępnione przez Departament Polityki Rodzinnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (dostępne w prywatnym archiwum w formie elektronicznej).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu