BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Belica Beata
Tytuł
Uwarunkowania funkcjonowania palestyńskiego ruchu narodowowyzwoleńczego w latach 1919-2006
Determinants of Operation of the Palestinian National Liberation Movement in the Years 1919-2006
Źródło
Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2014, nr 3, s. 26-37, rys., tab., przypisy
Słowa kluczowe
Świadomość narodowa, Ruchy narodowo-wyzwoleńcze, Studium przypadku, Historia społeczeństw
National consciousness, National liberation movements, Case study, Societies history
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Izrael, Bliski Wschód
Israel, Middle East
Abstrakt
Artykuł opisuje budzenie się palestyńskiej świadomości narodowej od czasów Imperium Osmańskiego, poprzez okres mandatu brytyjskiego, powstanie państwa Izrael, aż do czasu podziału palestyńskiej władzy narodowej w 2006 roku. Analiza pozwala stwierdzić, że powstanie narodu palestyńskiego nastąpiło na gruncie sprzeciwu wobec dyskryminacji - społecznej, politycznej oraz ekonomicznej - oraz pod wpływem zagrożenia, jakie spowodowała brytyjska, osadnicza polityka żydów na terenie Palestyny. Autorka wskazuje także na ugrupowania, w jakich grupowało się społeczeństwo palestyńskie oraz na cele i środki do ich dochodzenia. Badania przeprowadzone zostały na podstawie literatury polsko- oraz anglojęzycznej.(abstrakt oryginalny)

The article describes the awakening of Palestinian national consciousness since the time of the Ottoman Empire, through the period of the British Mandate, the creation of Israel, until the division of the Palestinian national authority in 2006. The analysis shows, that there has been a rise of the Palestinian people on the basis of opposition to discrimination - social, political and economic - and under the threat that caused the British, the Jewish settlement policy in Palestine. The author also points to the groups in which focused the Palestinian society and the objectives and measures for their investigation. The researches were carried out on the basis of English books and articles.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Chojnowski, J. Tomaszewski, Izrael, Warszawa 2003, s. 17.
 2. A. Hovdenak, The Public Services under Hamas in Gaza. Islamic Revolution or Crisis Management?, PRIO Report, Oslo 2010, pp. 13.
 3. B. Zasieczna (red.), Encyklopedia terroryzmu, Warszawa 2004, s. 299-300.
 4. F. Løvlie, A. Knudsen, Hamas and the Arab Spring. Introduction, "Middle East Policy", vol. XX, no. 3, Washington 2013, pp. 57.
 5. G. Usher, The Democratic Resistance: Hamas, Fatah, and the Palestinian Elections, "Journal of Palestine Studies", vol. 35, no. 3, Washington 2006, pp. 21.
 6. H. C. Kelman, The Israeli-Palestinian Peace Process and, Its Vicissitudes Insights From Attitude Theory, "American Psychologist" Washington 2007, s. 297.
 7. J. Jarząbek, Palestyńczycy na drodze do niepodległości. Rozwój, przemiany i kryzys palestyńskiego ruchu narodowego, Warszawa 2012, s. 16.
 8. J. Jarząbek, Palestyńczycy pomiędzy Fatahem a Hamasem. Afiliacje polityczne Palestyńczyków na Zachodnim Brzegu Jordanu i w Strefie Gazy po wyborach 25 stycznia 2006 roku, [w:] E. Machut-Mendecka , K. Pachniak (red.), Świat arabski. Kultura i polityka, Warszawa 2012, s. 401.
 9. J. K. Cooley, The War over Water, "Foreign Policy", no. 54, Washington 1984, pp. 15.
 10. J. Piotrowski, Spór o Palestynę, Warszawa 1983, s. 107.
 11. J. Schanzer, Hamas vs. Fatah. The Struggle for Palestine, Chicago 2008, pp. 7.
 12. J. Świeca, Subregion Palestyny na Bliskim Wschodzie, Katowice 2012, s. 77.
 13. J. Zdanowski, Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie w XX wieku, Warszawa 2010, s. 175.
 14. K. Bojko, Demokracja i postęp państwa Izrael, jako element stymulujący przyśpieszenie procesów modernizacyjnych i demokratycznych wśród Palestyńczyków, Forum Izrael-Polska-Europa, http://www.forum-ipe.org/images/pdf/bojko1_demokracja_postep.pdf. 17.08.2014.
 15. M. Klein, Hamas in Power, "Middle East Journal" vol. 61, nr 3, Washington 2007, s. 442
 16. M. Strużyński, Hamas wobec sporu palestyńsko-izraelskiego. Między procesem pokojowym a eskalacją konfliktu, "Historia i Polityka" nr 9(16), Toruń 2013.
 17. N. J. Mandel, Ottoman Policy and Restrictions on Jewish Settlement in Palestine: 1881-1908: Part I, "Middle Eastern Studies", vol. 10, no. 3, Cambridge 1974, pp. 316-321.
 18. P. Halbrook, The Alienation of a Homeland: How Palestine Became Israel, "The Journal of Libertarian Studies", vol. V, no. 4, Alabama 1981, pp. 361 i n.
 19. R. Davis, Ottoman Jerusalem: The Growth of the City outside the Walls [in:] S. Ta ma r i (ed.), Jerusalem 1948: The Arab Neighbourhoods and Their Fate in the War, Bethlehem 2002, pp. 10 i nast.
 20. S. Neuman, Aliyah to Israel: Immigration under Conditions of Adversity, "IZA Discussion Paper", no. 89, Bonn 1999, pp. 5.
 21. S. Niedziela, Konflikty i napięcia w świecie arabskim, Warszawa 2012, s. 50.
 22. T. M. Rempel, Palestinian Refugees in the West Bank and the Gaza Strip, http://www.forcedmigration.org/researchresources/expert-guides/palestinian-refugees-in-the-west-bank-and-the-gaza/fmo043.pdf. 17.08.2014.
 23. T. Sorek, Calendars, Martyrs, and Palestinian Particularism under British Rule, "Journal of Palestine Studies", vol. 43, no. 1, Washington 2013, pp. 8.
 24. W. Lehn, The Jewish National Fund, "Journal of Palestine Studies", vol. 3, no. 4, Washington 1974, pp. 89.
 25. Y. Munayyer, Prospects for Palestinian Unity After the Arab Spring, "Insight Turkey", vol. 13, no. 3, Istanbul 2011, pp. 22.
 26. Y. Zilbershats, N. Goren-Amitai, Return of Palestinian Refugees to the State of Israel, Jerusalem 2011, pp. 21.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-0403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu