BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Guzik Marek (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Tytuł
Międzynarodowy transfer technologii - wybrane zagadnienia
Selected Problems of International Transfer of Technology
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1991, nr 340, s. 95-108
Tytuł własny numeru
Prace z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych
Słowa kluczowe
Transfer technologii, Wzrost gospodarczy
Technology transfer (TT), Economic growth
Uwagi
rez., summ.
Abstrakt
W artykule omówiono wpływ transferu technologii na wzrost gospodarczy. Następnie przedstawiono istotę transferu technologii. Na koniec omówiono doświadczenia krajów socjalistycznych

The authors discusses one of the important forms of international economic relations in the world of today, namely the international transfer of technology. This extensive problem finds its expression in the economic literature, being the matter of interest of many state and international organizations, including the United Nations Organization. The author, selecting but few problems pertaining to that matter, fixes his attention on three points: 1) relationship between the transfer and economic growth, 2) the essence of technology transfer, 3) experience of socialist countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. J. S. Mill, Zasady ekonomii politycznej i niektóre jej zastosowania do filozofii społecznej, PWN, Warszawa 1965.
 2. K. Marks, Kapitał, KiW, Warszawa 1951.
 3. J. Górski, W. Sierpiński, Historia powszechnej myśli ekonomicznej 1870-1950, PWN, Warszawa 1979.
 4. J. Schumpeter, Teoria wzrostu gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 5. R. Solow, Technical Change and the Aggregate Production Function, Review of Economics and Statistics, August 1957.
 6. E. Denison, The Sources of Economics Growth in the United States and the Alternatives Before Us, Allen and Unwin, New York 1962.
 7. E. Denison, J. P. Poullier, Why Growth Rates Differ: Postwar Experience in Western Countries, The Broekings Institution, Washington 1967.
 8. S. Kuznets, Wzrost gospodarczy narodów, product i struktura produkcji, PWE, Warszawa 1976.
 9. S. Gomułka, Inventive Activity, Diffusion and Stages of Economic Growth, Aarhus 1976.
 10. E.W. Hayden, Technology Transfer to East. Europe: U.S. Corporate Experience, Praeger Publishers, N. York 1976, s, 23-26.
 11. J.C. Brada, The Possibilities for East-West Technology Transfer by Means of Industrial Cooperation: A Theoretical Appraisal, Arizona State University 1979, s. 2-3 (maszynopis powielony).
 12. J. B. Quinn, Technology Transfer by Multinational Companies, "Harvard Business Review" Nov.Dec. 1969, vol. 47, nr 6.
 13. M. Mazur, Licencje zagraniczne i umiejętności praktyczne (Know-how) w rozwoju gospodarki kraju, "Gospodarka Planowa" 1973, nr 4, s. 272
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu