BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chrupała-Pniak Małgorzata (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Grabowski Damian (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Tytuł
Motywacyjne i organizacyjne predyktory zaangażowania pracowników
Motivational and Organizational Predictors of Employees Commitment
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 350, s. 82-92, tab., bibliogr. 33 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-psychologiczne
Słowa kluczowe
Motywacja do pracy, Zaangażowanie pracowników
Work motivation, Employees' engagement
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem prezentowanych badań było zweryfikowanie związków między motywacją do pracy a zaangażowaniem organizacyjnym. Konceptualizacji motywacji dokonano zgodnie z teorią autodeterminacji Ryana i Deciego. Wykorzystano polską wersję Skali Motywacji Zewnętrznej i Wewnętrznej do Pracy (SMZWP), która jest adaptacją kanadyjskiej Work Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale (WEIMS). Zaangażowanie organizacyjne zdefiniowane zostało na podstawie trójczynnikowego modelu Meyera i Allen i zoperacjonalizowane Skalą przywiązania do organizacji. W nawiązaniu do wcześniejszych badań analizujących związki motywacji z wymiarami zaangażowania organizacyjnego oraz motywacji z zaangażowaniem przeprowadzono analizy związku motywacji z zaangażowaniem organizacyjnym. Uzyskane wyniki potwierdzają, że wymiarem motywacji, który najsilniej koreluje z zaangażowaniem organizacyjnym, jest integracja, a najsilniejszym predyktorem organizacyjnym okazał się staż pracowników.(abstrakt oryginalny)

The aim of this study is to verify the relationship between work motivation and organizational commitment. The conceptualization of work motivation has been made in accordance with the theory of self-determination by Deci & Ryan. Polish adaptation of the Canadian Work Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale (WEIMS) constructed by Maxime Tremblay and colleagues was used. Organizational commitment was defined on the basis of three-dimensional model by Meyer &Allen and was operationalized by Organizational Commitment Scale by Banka et al. The results of analyzes confirm that the dimension of motivation, which is most strongly correlated with organizational commitment, is the integration (INTEG). Other mechanisms, such as introjections, identification, and intrinsic motivation are correlated moderately with the dimensions of commitment. It is continuance commitment which is the least correlated with the motivation. The next step was to study the relationship between organizational factors and organizational commitment. The strongest predictor is the seniority and slightly less the firm size.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen N.J., Meyer J.P., 1996, Affective, continuance, and normative commitment to the organization: An examination of construct validity, Journal of Vocational Behavior, vol. 49, no. 3, s. 252-276.
 2. Azen R., Budescu D.V., 2003, The dominance analysis approach for comparing predictors in multiple regression, Psychological Methods, 8, s. 129-148.
 3. Bańka A., Wołoska A., Bazińska R., 2002, Polska wersja Meyera i Allen Skali Przywiązania do Organizacji, Czasopismo Psychologiczne, nr 8, s. 65-74.
 4. Becker H.S., 1960, Notes on the concept of commitment, American Journal of Sociology, 66, s. 32-40.
 5. Brown S., 1996, Ameta-analysis and review of organizational research on job involvement, Psychological Bulletin, 120, s. 235-255.
 6. Budescu D.V., 1993, Dominance analysis: A new approach to the problem of relative importance of predictors in multiple regression, Psychological Bulletin, 114, s. 542-551.
 7. Christopher A.N., Zabel K.L., Jones J.R., 2008, Conscientiousness and work ethic ideology: A facet-level analysis, Journal of Individual Differences, 29, s. 189-198.
 8. Deci E.L., Ryan R.M., 1983, The basis of self-determination: Intrinsic motivation and integrated internalizations, Academic Psychology Bulletin, vol. 5(1), s. 21-29.
 9. Deci E.L., Ryan R.M., 1985, Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior, Plenum, New York.
 10. Deci E.L., Ryan R.M., 2009, Self-determination theory: A consideration of human motivational universals, [w:] Corr P.J., Matthews G. (eds.), The Cambridge Handbook of Personality Psychology, Cambridge University Press, New York, NY, US, s. 441-456.
 11. Eby L., Butts M., Lockwood A., 2003, Predictors of success in the era of the boundaryless career, Journal of Organizational Behavior, 24, s. 689-708.
 12. Gagné M., Boies K., Koestner R., Martens M., 2004, How Work Motivation is Related to Organizational Commitment: a Series of Organizational Studies, manuscript, Concordia University, Montreal.
 13. Gagné M., Deci E.L., 2005, Self-determination theory and work motivation, Journal of Organizational Behavior, vol. 26(4), s. 331-362.
 14. González T.F., Guillén M., 2008, Organizational commitment: A proposal for a wider ethical conceptualization of "normative commitment", Journal of Business Ethics, vol. 78(3), s. 401-414.
 15. Herscovitch L., Meyer J.P., 2002, Commitment to organizational change: Extension of a three-component model, Journal of Applied Psychology, 87(3), s. 474-487.
 16. Kanter R.M., 1968, Commitment and social organization: A study of commitment mechanisms in utopian communities, American Sociological Review, 33(4), s. 499-517.
 17. Ko J.W., Price J.L., Mueller C.W., 1997, Assessment of Meyer and Allen's three-component model of organizational commitment in South Korea, Journal of Applied Psychology, 82(6), s. 961-973.
 18. Meyer J.P., Allen N.J., 1991, A three-component conceptualization of organizational commitment, Human Resource Management Review, 1, s. 61-98.
 19. Meyer J.P., Gagné M., 2008, Employee engagement from a self-determination theory perspective, Industrial and Organizational Psychology: Perspectives on Science and Practice, 1(1), s. 60-62.
 20. Meyer J.P., Gagné M., Parfyonova N.M., 2010, Toward an evidence-based model of engagement: What we can learn from motivation and commitment research, [w:] Albrecht S.L. (ed.), Handbook of Employee Engagement: Perspectives, Issues, Research and Practice, New Horizons in Management, Edward Elgar Publishing, Northampton, MA, US, s. 62-73.
 21. Meyer J.P., Herscovitch L., 2001, Commitment in the workplace: toward a general model, Human Resource Management Review, 11(3), s. 299-326.
 22. Pittman T.S., Zeigler K.R., 2007, Basic human needs, [w:] Kruglanski A.W., Higgins E.T. (eds.), Social Psychology: Handbook of Basic Principles, Guilford, New York, s. 470-489.
 23. Rousseau D.M., 2011, The individualorganization relationship: The psychological contract, [w:] Zedeck S. (ed.), APA Handbook of Industrial and Organizational Psychology, vol. 3, Maintaining, Expanding, and Contracting the Organization, APA Handbooks in Psychology, American Psychological Association, Washington DC, US, s. 191-220.
 24. Ryan R.M., Deci E.L., 2000, Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being, American Psychologist, 55(1), s. 68-78.
 25. Ryan R.M., Deci E.L., 2008, Self-determination theory and the role of basic psychological needs in personality and the organization of behavior, [w:] John O.P., Robins R.W., Pervin L.A. (eds.), Handbook of Personality: Theory and Research, 3rd ed., Guilford Press, New York, NY, US, s. 654-678.
 26. Ryan R.M., Huta V., Deci E.L., 2008, Living well: A self-determination theory perspective on eudaimonia, Journal of Happiness Studies, 9(1), s. 139-170.
 27. Schaufeli W.B., Bakker A.B., Salanova M., 2006, The measurement of work engagement with a short questionnaire: A cross-national study, Educational and Psychological Measurement, 66(4), s. 701-716.
 28. Shah J.Y., Gardner W.L. (eds.), 2008, Handbook of Motivation Science, Guilford, New York.
 29. Spik A., Klincewicz K., 2008, Nowe kierunki w zarządzaniu ludźmi - zaangażowanie organizacyjne, [w:] Kostera M. (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu, Wydawnictwa Profesjonalne i Naukowe, Warszawa.
 30. Vallerand R.J., 2000, Deci and Ryan's self-determination theory: A view from the hierarchical model of intrinsic and extrinsic motivation, Psychological Inquiry, 11(4), s. 312-318.
 31. Vallerand R.J., Lalande D.R., 2011, The MPIC model: The perspective of the hierarchical model of intrinsic and extrinsic motivation, Psychological Inquiry, 22(1), s. 45-51.
 32. Vallerand R.J., Pelletier L.G., Koestner R., 2008, Reflections on self-determination theory, Canadian Psychology/Psychologie canadienne, 49(3), s. 257-262.
 33. Woods S.A., Poole R. Zibarras L.D., 2012, Employee absence and organizational commitment: Moderation effects of age, Journal of Personnel Psychology, 11(4), s. 199-203.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.350.07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu