BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rakoczy Tomasz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Tytuł
Wybór imienia dla dziecka w prawie polskim i kanonicznym
Choosing the Name for a Child According to Polish and Canon Law
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2012, nr 20, s. 5-17, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Dzieci, Prawo rodzinne, Prawo cywilne, Religia, Kościół katolicki
Children, Family law, Civil law, Religion, Roman Catholic Church
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wybór imienia dla dziecka należy do władzy rodzicielskiej. Rodzice, nadając imię swojemu dziecku winni kierować się wymaganiami prawa polskiego, jak i kanonicznego. Ustawodawca polski skonstruował normy, skutkujące odmową rejestracji imienia. Z jednej strony gwarantują one szeroką władzę rodzicielską, a z drugiej wykluczają nadmierną ingerencję państwa. W powyższych unormowaniach pomocą mogą służyć Zalecenia zredagowane przez Radę Języka Polskiego. Kościół w prawie kodeksowym domaga się troski, aby rodzice nie nadawali dziecku imienia obcego duchowi chrześcijańskiemu. Na gruncie polskim, instrukcja Konferencji Episkopatu Polski, domaga się nadawania imion katolickich. Nasuwa się pytanie o zgodność obu systemów prawnych, a zwłaszcza czy obowiązujący w Polsce stan prawny gwarantuje katolickim rodzicom uszanowanie wyboru imienia dla ich dziecka? Nasuwa się także pytanie o to, jakie imiona faktycznie nadawane są dzieciom w obecnych czasach? (abstrakt oryginalny)

First of all, it is the parental responsibility to choose the name for a child. When parents are about to select the name, they are obliged to follow Polish and Canon Law regulations. Polish legislator is equipped with the legal instruments allowing to deny the registration of a name. However, the regulations of those instruments are very general; thus, the state cannot excessively interfere with the parents' decisions. The abovementioned regulations contain Recommendations edited by Polish Language Council. As far as the Code of Canon Law is concerned, the Church requires the parents not to choose the names that are foreign to Christian sensibility. When it comes to Polish reality, Polish Bishops' Conference instruct the parents to choose Catholic names. The question arises: Is the choice of the Catholic parents respected by the Polish legal regulations? Moreover, it should be also taken into consideration, what names are actually, nowadays, given to the children. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz. U. 1964 Nr 9 poz. 59 z późn. zm.
 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 o języku polskim, Dz. U. 1999 Nr 90 poz. 999 z późn. zm.
 3. Ustawa z dnia 29 września 1986 prawo o aktach stanu cywilnego, Dz. U. 1986 Nr 36 poz. 180.
 4. Wyrok NSA z 4 kwietnia 2007, II OSK 614/06, LEX 507209, dostęp 18.08.2012, godz. 16.40.
 5. Kodeks Prawa Kanonicznego z 27 maja 1917.
 6. Kodeks Prawa Kanonicznego z 25 stycznia 1983.
 7. Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja duszpasterska Episkopatu o udzielaniu chrztu świętego dzieciom z 1975, http://www.kkbids.episkopat.pl/index.php?Wybr=_&NrM=8#id=240, dostęp 13.08.2012, godz. 13.00.
 8. Obrzędy chrztu dzieci dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Wydanie drugie poprawione, Katowice 1987, n. 37.
 9. Althaus R., Taufname, w: K. Lüdicke, Münstericher Kommentar zum Codex Iuris Canonici, Essen 1984 -, 855/2.
 10. Bączkowicz F., Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa, t. II, wyd. 3, Opole 1958.
 11. Composta D., La celebrazione del battesimo, w: P.V. Pinto, Commento al Codice di Diritto Canonico, Città del Vaticano 2001.
 12. Czajkowska A., Akt urodzenia, w: A. Czajkowska, E. Pachniewska, Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz, orzecznictwo, wzory dokumentów i pism, Warszawa 2002.
 13. Hart K., Celebration of baptism, w: J. Beal, J. Coriden, T. Green, New Commentary on the Code of Canon Law, New York 2000.
 14. Hemperek P., Nadanie imienia, w: P. Hemperek, W, Góralski, F. Przytuła, J. Bakalarz, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983, t. 3, Lublin 1986.
 15. Rada Języka Polskiego, Zalecenia dla urzędów stanu cywilnego dotyczące nadawania imion dzieciom osób obywatelstwa polskiego i narodowości polskiej, http://www.rjp.pan.pl/index.phpoption=com_content&view=article&id=611&Itemid=58, dostęp 2012-07-27, godz. 20.55, zob. także "Komunikaty Komisji Kultury Języka Komitetu Językoznawstwa PAN", nr 1(4) / 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu