BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Puczkowski Benedykt (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Bylińska Marta (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Economic Effciency of Law in Criminal Cases
Ekonomiczna efektywność prawa w sprawach karnych
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2012, nr 20, s. 18-29, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Analiza ekonomiczna, Prawo, Efektywność, Prawo karne, Sprawiedliwość społeczna, Wymiar sprawiedliwości, Koszty
Economic analysis, Law, Effectiveness, Criminal Law, Social justice, Judiciary, Costs
Uwagi
summ.
Abstrakt
Economical analysis of law is an issue brought up both in the legal environment as well as amongst economists and is an essential problem connected with the assessment of the law effectiveness. The problems of economical analysis of law and the influence and effects of law economisation on its efficiency have been discussed in the article. Verification of the hypothesis that some criminal cases conducted by courts in Poland are ineffective has been carried out the basis of costs incurred in criminal proceedings. Three case studies from research material collected on the basis of court records have been analysed. The conclusions referring to the effectiveness of the criminal law have been drawn basing on the results of analysis carried out. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arystoteles, Etyka nikomachejska, Warszawa 1956, s. 169.
 2. Bednarski B, J. Wilkin, Ekonomia dla prawników i nie tylko, LexisNexis wyd. II Warszawa 2005, s. 106.
 3. Bełdowski J., Matelska-Szaniawska K. Law and Economics - geneza I charakterystyka ekonomicznej analizy prawa. Bank i Kredyt, październik 2007, s. 56.
 4. Cooter R.,T. Ulen. Ekonomiczna analiza prawa. Warszawa, 2009.
 5. Karp J. Sprawiedliwość społeczna: szkice ze współczesnej teorii konstytucjonalizmu i praktyki polskiego prawa ustrojowego, Kraków 2004, s.168.
 6. Kitch E. W. Chicago school of law and economics [w] P. Newman (red), t.1 s. 227-233.
 7. Kołakowski L. Po co nam pojęcie sprawiedliwości społecznej?. W: Moje słuszne poglądy na wszystko, Kraków 2000, s. 216-217.
 8. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
 9. Paszukanis J. B. Ogólna teoria prawa a marksizm, Warszawa 1985, s.21
 10. Sokolewicz W. Rzeczypospolita Polska-demokratyczne państwo prawne, nr 4 Państwo i Prawo 1990, s.27.
 11. Stelmach J., Brożek B. Dziesięć wykładów o ekonomii prawa. Warszawa 2007, s.140-141.
 12. Szczerbowski J.J. Ekonomiczna analiza prawa a metodologia prawa porównawczego. Wybrane zagadnienia. Człowiek miedzy prawem a ekonomią w procesie integracji europejskiej. Red: G. Dammacco, B.Sitek, O. Cabaj, Olsztyn-Bari 2008, s.9.
 13. Waśniewski, Skoczylas, "Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie", Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Polsce, Warszawa 2004, s.52-53.
 14. Ziembiński Z.Sprawiedliwość społeczna, jako pojęcie prawne", wydawnictwo sejmowe Warszawa 1996r, s.12.
 15. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 Kodeks Karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz.553 z późniejszymi zmianami).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu