BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jurek Łukasz, Jurek Justyna (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska, doktorantka)
Tytuł
Prawo do zasiłku macierzyńskiego a inny tytuł do ubezpieczeń społecznych : wybrane zagadnienia
The Right to Maternity Benefits and to Other Title to Social Insurance : Selected Issues
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2012, nr 20, s. 30-38, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia społeczne, Urlop macierzyński, Zasiłki rodzinne, Regulacje prawne
Social insurance, Maternity leave, Family benefits, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł ma na celu wyjaśnienie czytelnikowi zasad na jakich udzielany jest urlop macierzyński, przedstawić zasady wypłacania i rozliczania zasiłku macierzyńskiego, omówić kwestię zbiegów tytułów do ubezpieczeń społecznych. Ważną częścią niniejszej pracy jest odniesienie się do planowanych zmian legislacyjnych. (abstrakt autora)

This article aims to explain the principles on which the reader is granted maternity leave, make arrangements for the payment and settlement of the maternity allowance, discuss the fugitives titles to social security. An important part of this paper is a reference to the planned legislative changes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Baran K.W. (red.), Ćwiertniak B.M., Driczinski S., Góral Z., Kosut A., Perdeus W., Piątkowski J., Skąpski M., Tomaszewska M., Włodarczyk M., Wyka T., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2012.
  2. A. Martusiewicz, K. Piecyk, Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy, Warszawa 2007.
  3. U. Jackowiak, Sytuacja pracownicza kobiet, Warszawa 1994.
  4. Ł. Pisarczyk, Ryzyko pracodawcy, Warszawa 2008.
  5. T. Romer, Zatrudnienie a prawa kobiet, cz. II, Pr. Pracy nr 2001/3.
  6. R. Sadlik, Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego, bezpłatnego i wychowawczego, Pr. Pracy nr 2001/1.
  7. K. Tymorek, Zasiłek macierzyński, Służba Pracown. nr 1996/7/8.
  8. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).
  9. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010r. Nr 77, poz. 512, z późn. zm.).
  10. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe ( Dz. U. Nr 71, poz. 609, z późn. zm.)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu