BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lankosz Kazimierz (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Tytuł
Traktatowe procedury załatwiania sporów wynikających z działalności w przestrzeni kosmicznej : analiza postanowień umów konstytuujących organizacje międzynarodowe oraz umów dwustronnych
Treaty Procedures of Settling Disputes Resulting from Outer Space Activities : Analysis of the Provisions of the Agreements Constituting International Organizations and Bilateral Agreements
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1991, nr 339, s. 93-110
Tytuł własny numeru
Prace z zakresu nauk politycznych
Słowa kluczowe
Umowa międzynarodowa, Organizacje międzynarodowe, Stosunki międzynarodowe
International agreement, International organisations, International relations
Uwagi
rez., summ.
Abstrakt
Przedstawiono umowy powołujące do życia organizacje międzynarodowe o charakterze w założeniu powszechnym oraz umowy powołujące organizacje o charakterze regionalnym. Na koniec podano przykłady umów dwustronnych.

Basing on the analyses of agreements calling into being general and regional international organizations, as well as bilateral agreements, the author discusses various procedures specified by them and concerning the settlement of disputes resulting from outer space activities. Apart from pointing out the importance of diplomatic negotiations, other ways of settling disputes have been discussed, including good services rendered by a plenary body of an international organization, resolution of a dispute by a plenary body of an international organization as well as arbitration procedures. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. K. Lankosz, Spory międzynarodowe wynikające z działalności w przestrzeni kosmicznej i pokojowe środki ich załatwienia, "Zeszyty Naukowe AE, Kraków 1987, nr 241, s. 73-87".
 2. K. Lankosz, Traktatowe procedury załatwiania sporów wynikających z działalności w przestrzeni kosmicznej. Analiza umów o charakterze powszechnym, "Zeszyty Naukowe", AE, Kraków 1989, nr 303, s. 145-160.
 3. N. M. Matte, Droit aérospatial, les télécommunications par satellites, Montréal-Paris 1982, s, 408-419.
 4. A. A. Cocca, The Settlement of Disputes in International Space Law, XXX congres of the International Astronautical Federation, Munich, September 17-22, 1979, Peprint 79-IISL-16, s.5.
 5. N. M. Matte, Aerospace Law, Londyn-Toronto 1969, s. 146-153.
 6. Z. M. Klepacki, Organizacje międzynarodowe państw socjalistycznych, Warszawa 1981, s. 692-701.
 7. S. E. Doyle, Remote Sensing by Satellite: Technical and Operational Implications for International Cooperation, w: N. M. Matte, H. Desausure ed. Legal Impications of Remote Sensing from Outer Space, Leyden 1976, s. 4.
 8. C. O. Christol, The Modern International Law of Outer Space, New York-Oxford-Toronto-Sydney-Paris-Frankfurt 1982, s. 724.
 9. S. N. Hosenball, Current Issues of Space Law Before the United Nations, "Journal of Space Law" 1974, vol. II, nr 1, s. 15.
 10. B. Szafarz, Badanie ziemi z kosmosu w świetle prawa międzynarodowego, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1987, s. 48.
 11. M. Frankowska, Umowy międzynarodowe w formie uproszczonej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1981, s. 52, 53 i 141.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu