BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tyrawa Dominik (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Tytuł
Prawo organizacji międzynarodowych - specyfika, pojęcie, zakres
The Law of International Organizations - Specifics, the Concept, Scope
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2012, nr 20, s. 52-63, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Organizacje międzynarodowe, Prawo, Prawo międzynarodowe, Źródła prawa
International organisations, Law, International law, Sources of law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie dotyczy problematyki prawa międzynarodowego publicznego. Głównym problemem, który został przybliżony jest problematyka, pojęcie, zakres i specyfika prawa organizacji międzynarodowych. Opracowanie ma za zadanie wyznaczyć zakres pojęcia, ale też uporządkować poglądy polskiej doktryny prawa międzynarodowego w tym zakresie. Za cenne należy uznać porównanie prawa organizacji międzynarodowych do prawa krajowego. (abstrakt oryginalny)

Development concerns the issues of public international law. The main problem, which was the approximate is subject, concept, scope and peculiarities of the law of international organizations. A study is designed to determine the scope of the concept, but also to sort out the views of the Polish doctrine of international law in this regard. For valuable comparison should be considered as the right of international organizations to national law. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. N. Buchowska, Uchwały organizacji międzynarodowych jako źródło prawa międzynarodowego, "Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny" 2001, nr 3.
 2. P. Buława, Źródła prawa międzynarodowego publicznego, [w:] Prawo międzynarodowe publiczne. Repetytorium, red. J. Horodyski, Warszawa 2008.
 3. W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 1999.
 4. P. Czubik, B. Kuźniak, Organizacje międzynarodowe, Warszawa 2004.
 5. J. Gilas, Prawo międzynarodowe, Toruń 1999.
 6. T. Grzeszczyk, Organizacje międzynarodowe. Poradnik merytoryczny, Warszawa 1997.
 7. K. Karski, Związki zawodowe i organizacje pracodawców jako podmioty prawa międzynarodowego w systemie ochrony praw człowieka Międzynarodowej Organizacji Pracy, [w:] Rozwój prawa międzynarodowego - jedność czy fragmentacja?, Konferencja Katedr Prawa Międzynarodowego, Karpacz 10-12 maja 2006 r., pod red. J. Kolasy i A. Kozłowskiego, Wrocław 2007.
 8. A. Klafkowski, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 1964.
 9. K. Kocot, Organizacje międzynarodowe. Systematyczny zarys zagadnień prawa międzynarodowego, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1971.
 10. J. Kolasa, Z zagadnień tzw. prawa wewnętrznego organizacji międzynarodowych, Acta UWr, no 125, Prawo XXXII, Wrocław 1970.
 11. M. Lachs, Współczesne organizacje międzynarodowe i rozwój prawa międzynarodowego, "Państwo i Prawo" 1963, nr 12.
 12. A.J. Madera, Organizacje międzynarodowe. Wybrane zagadnienia, Kraków - Rzeszów 2006.
 13. J. Menkes, A. Wasilkowski, Organizacje międzynarodowe. Wprowadzenie do systemu, Warszawa 2004.
 14. J. Menkes, A. Wasilkowski, Organizacje międzynarodowe. Prawo instytucjonalne, Warszawa 2006.
 15. R. Mizerski, Pozatraktatowe źródła prawa międzynarodowego praw człowieka, [w:] Księga jubileuszowa profesora Tadeusza Jasudowicza, pod red. J. Białocerkiewicza, Toruń 2004.
 16. M. Paszkowski, Cechy szczególne i charakter prawny umów zawieranych przez organizacje międzynarodowe, "Państwo i Prawo" 1963, nr 8-9.
 17. K. Skubiszewski, Rola niewiążących uchwał organizacji międzynarodowych, Poznań 1965.
 18. A. Wyrozumska, Umowy międzynarodowe. Teoria i praktyka, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu