BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kalinowski Marek (Uniwersytet Gdański), Dobrowolska Emilia (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Strategiczne gry szkoleniowe jako narzędzie kształtowania kompetencji menedżerskich
Strategic Management Games as a Tool for Developing Managerial Competency
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 350, s. 93-104, tab., bibliogr. 25 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-psychologiczne
Słowa kluczowe
Szkolenie pracowników, Gry dydaktyczne, Umiejętności kierownicze, Menedżer
Manpower training, Educational games, Management skills, Manager
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kapitał intelektualny pracowników stanowi kluczowy zasób wielu współczesnych organizacji. Warunkuje on zdolność do kreowania wartości dodanej uzasadniającej ich istnienie. Szczególnie istotnym jego elementem są kompetencje menedżerów, od których zależy nie tylko harmonijne funkcjonowanie, ale przede wszystkim wyznaczanie kierunków rozwoju w kontekście definiowanych celów strategicznych. Tym samym zapewnienie wykwalifikowanej kadry kierowniczej staje się priorytetowym działaniem obszaru HR. Jednym z narzędzi służących rozwojowi kompetencji menedżerskich są gry szkoleniowe. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, które z umiejętności menedżerskich mogą być kształtowane za pomocą strategicznych gier szkoleniowych. Autorzy przeanalizowali grę decyzyjną Strategic Management Game i podjęli próbę wskazania w stosowanych profilach kompetencji menedżerskich tych umiejętności, które kształtuje powyżej wskazane narzędzie.(abstrakt oryginalny)

This article concerns using games as a training tool which may develop managerial competency. The authors intention is to present a Strategic Management Game which is an example of a computer decision game. In this game competitors make strategic decisions about production location, sales destination, suppliers, employment, human resources, promotion and financial policy. According to a conducted simulation, participation in this game may develop not only conceptual skills such as the ability of strategic thinking and holistic thinking, but also design skills such as analyzing and diagnosing organizational problems or making strategic decisions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerak A., 2008, Realizm w menedżerskich grach symulacyjnych, [w:] Balcerak A., Kwaśnicki W. (red.), Metody symulacyjne w badaniu organizacji i w dydaktyce menedżerskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, s. 252.
 2. Katz R.L., 1955, Skills of an effective administrator, Harvard Business Review, no. 1/2, s. 33-42.
 3. Koontz H., Weihrich H., 2010, Essentials of Management an International Perspective 8E, Tata McGraw-Hill Education, New Delphi.
 4. Korpus J., 2011, Poziom świadomości menedżerów w zakresie zarządzania strategicznego w polskich przedsiębiorstwach, [w:] Łobejko S., Pierścionek Z. (red.), Zarządzanie strategiczne w praktyce polskich przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, s. 85-86.
 5. Kubik K., 2008, Kultura menedżerska, Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. Edwarda Wiszniewskiego, Warszawa.
 6. Lachiewicz S., Walecka A., 2012, Role i kompetencje menedżerskie, [w:] Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 159.
 7. Nogalski B., Śniadecki J., 2001, Umiejętności menedżerskie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 8. Nowacki T.W., 1999, Zawodoznawstwo, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom.
 9. Okoń W., 1981, Słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Oleksyn T., 2010, Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Wolters Kluwer Polska, Warszawa-Kraków.
 11. Radosiński E., Balcerak A., 1998, Zabawa, wojna, zarządzanie, [w:] Radosiński E. (red.), Modelowanie symulacyjne w dydaktyce ekonomii, Polskie Towarzystwo Symulogiczne, Wrocław-Kraków-Gliwice, s. 20.
 12. Ragin-Skorecka K., Włodarczyk Z., 2011, Gry kierownicze, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 13. Rakowska A., 2007, Kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej we współczesnych organizacjach, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 14. Rakowska A., Sitko-Lutek A., 2000, Doskonalenie kompetencji menedżerskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Rokita J., 2005, Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.
 16. Romanowska M., 2009, Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 17. Rybicki J., 2012a, Holistyczny model strategii przedsiębiorstwa, Organizacja i Kierowanie, nr 1A(149), s. 87-89.
 18. Rybicki J., 2012b, Podejście holistyczne w zarządzaniu strategicznym, [w:] Krupski R. (red.), Metody badań problemów zarządzania strategicznego, Prace Naukowe WWSZiP, nr 17, s. 130.
 19. Rybicki J., 2013, Myślenie geometryczne w teorii strategii organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 20. Sopińska A., 2010, Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 21. The Manager Competency Model, 2001, Hay Acquisition Company I, Inc, 2001, http://www.toplevelcoaching.com/MCPBriefGuide.pdf (07.03.2014)).
 22. Wawrzeńczyk-Kulik M., 2013, Symulacyjna gra decyzyjna jako narzędzie wspomagające nauczanie w ramach przedmiotu "podstawy przedsiębiorczości", Zeszyty Naukowe WSEI, seria Ekonomia, nr 1, s. 307.
 23. Widelak D., 2011, Podnoszenie kwalifikacji pracowników w sferze edukacyjnej i pozaedukacyjnej, [w:] Potwora W., Żurawska J. (red.), Kompetencje menedżerskie a praktyka zarządzania, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole, s. 56.
 24. Więcek-Janka E., Kujawińska A., 2010, Decyzje i gry marketingowe, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 25. Żurawska J., 2011, Kompetencje menedżerskie w świetle wyników obserwacji uczestniczącej, [w:] Potwora W., Żurawska J. (red.), Kompetencje menedżerskie a praktyka zarządzania, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole, s. 117.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.350.08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu