BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lubas Barbara (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Tytuł
Czynniki konkurencyjności nowoczesnej firmy szansą na przetrwanie na rynku na przykładzie turystyki incentywnej
Factors of the Competitiveness of the Modern Company as a Chance of Surviving on the Market on the Incentive Tourism Example
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2012, nr 20, s. 77-86, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Konkurencja rynkowa, Rynek usług turystycznych, Przedsiębiorstwo turystyczne, Turystyka biznesowa, Systemy motywacyjne, Motywacja do pracy, Motywowanie pracowników
Enterprise competitiveness, Market competition, Tourism services market, Tourist enterprises, Business tourism, Motivating systems, Work motivation, Motivating employees
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest skupienie uwagi na wybranym aspekcie branży eventowej, a mianowicie na samym incentive, stawiając hipotezę, że globalny popyt na programy motywacyjne będzie stale się wzmacniał. Zleceniodawcy mają świadomość, jak duże zyski jest w stanie przynieść to narzędzie marketingu. Ukazując rynek travel incentive, warto zwrócić uwagę w jaki sposób przedsiębiorstwa na nim działające walczą o klienta, czyli jakie czynniki konkurencyjności dają szansę na zysk i dobrą pozycję rynkową. (abstrakt oryginalny)

Focusing an attention on the selected aspect of the event industry - incentive tours, as a purpose of the present article, it was put the hypothesis that the global demand for incentive schemes constantly will be increasing. Principals are aware, as big profits is able to bring this tool of marketing. Intending to show the travel incentive market, it is worthwhile paying attention in what way enterprises on it acting they are fighting over the customer, that is what factors are giving the chance of the profit and the good market position to the competitiveness. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dobiegała-Korona B., S. Kasiewicz, Metody oceny konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] Kuciński K. (red.), Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce, "Materiały i Prace IFGN", tom LXXIX, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2000.
 2. Gorynia M.(red.), Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
 3. Gorynia M., E. Łaźniewska (red.), Kompendium wiedzy o konkurencyjności, PWN Warszawa 2009.
 4. Kay J., Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1996.
 5. Owen J., Zarządzanie. Czego nie uczą w szkołach biznesu, PWE, Warszawa 2003.
 6. Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2006.
 7. Walczak W., Niematerialne determinanty konkurencyjności współczesnych przedsiębiorstw, [w:] S. Lachiewicz, M. Matejun, (red.), Konkurencyjność jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009.
 8. Walczak W., Wiedza źródłem budowania przewag konkurencyjnych współczesnego przedsiębiorstwa, [w:] E. Okoń-Horodyńska, R. Wisła (red.), Kapitał intelektualny i jego ochrona, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009.
 9. www.meetingplanner.pl
 10. www.cityevents.pl
 11. www.na-czasie.pl
 12. www.eventspace.pl
 13. www.loungemagazyn.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu