BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marciszewska Elżbieta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Skala-Poźniak Agnieszka
Tytuł
Koncepcja wzrostu zrównoważonego w dziedzinie transportu
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2001, z. 21, s. 88-102, rys., wykr., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Sektor usług, Transport, Rozwój zrównoważony transportu
Services sector, Transport, Sustainable development of transport
Uwagi
streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Specyfika sektora usług transportowych polega między innymi na tym, że jego sprawne funkcjonowanie determinuje jakość funkcjonowania pozostałych gałęzi gospodarki. Kształt systemu transportowego jest silnie powiązany z wieloma cechami charakteryzującymi społeczeństwo i stan gospodarki danego państwa (grupy państw). Należy tutaj wymienić przede wszystkim geograficzne położenie i charakterystykę badanego obszaru, uwarunkowania historyczne (np. podział kraju), mobilność społeczną, poziom przedsiębiorczości, strukturę gałęziową gospodarki (co ma bezpośrednie przełożenie na jej transportochłonność), stopień rozwoju infrastruktury transportowej, poziom zaawansowania technologicznego, wskaźniki wzrostu gospodarczego. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alternatywna polityka transportowa w Polsce według zasad ekorozwoju. Raport. Warszawa: Instytut na rzecz Ekorozwoju, 1999.
 2. Bartczak K., Transport w społeczeństwie informacyjnym, "Przegląd Komunikacyjny" nr1/2001.
 3. Bauer R., Dylematy polityki transportowej, w: Transport u progu XXI wieku. Red. J. Ostaszewski. Warszawa: SGH, 2000.
 4. Conference, United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992.
 5. Dunning J., Alliance capitalism and global business. London: Routledge, 1997.
 6. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. Warszawa: PWE, 1996.
 7. Kleer J., Globalizacja gospodarki a integracja regionalna, w: Globalizacja gospodarki światowej a integracja regionalna, J. Kleer i in. Warszawa: Dom Wydaw. Elipsa, 1998.
 8. Liberska B., Procesy globalizacji i regionalizacji w gospodarce światowej, w: Globalizacja gospodarki światowej a integracja regionalna, J. Kleer i in. Warszawa: Dom Wydaw. Elipsa, 1998.
 9. Lisicka H., Koncepcja zrównoważonego rozwoju podstawą polityki przemysłowej i ochrony środowiska, "Ochrona Środowiska, Prawo i Polityka", nr 1/1998.
 10. Meadows D. H., Meadows D. L., Randers W. W., Granice wzrostu. Warszawa: PWE, 1973.
 11. Nasza wspólna przyszłość. Raport Światowej Komisji do spraw Środowiska i Rozwoju, Warszawa: PWE, 1991.
 12. OECD Integrating transport and environmental policy: perspectives for a sustainable mobility. Berlin , Germany, March 25-27, 1991.
 13. OECD, Environmentally Sustainable Transport in the CEI Countries in Transition - Final Report. Paris 1999.
 14. Romański S., Praktyczne aspekty internalizacji kosztów zewnętrznych, "Problemy Ekonomiki Transportu", nr 4/2000.
 15. Strategia zrównoważonego rozwoju Polski do 2025 roku. Wytyczne dla resortów opracowujących strategie sektorowe. Warszawa: Ministerstwo Środowiska, 1999 Trends in the Transport Sector 1970-1998 ECMT.
 16. Założenia polityki transportowej państwa na lata 2001-2015 dla zrównoważonego rozwoju kraju. Warszawa: Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, 2000.
 17. Zorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce świtowej. Warszawa: PWN, 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu