BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krzysztofek Anna (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Społeczna odpowiedzialność biznesu - ujęcie teoretyczne
Social Liability of Business - Theoretical Captivation
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2012, nr 20, s. 109-119, rys., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Rozwój zrównoważony przedsiębiorstwa
Corporate Social Responsibility (CSR), Enterprise sustainable development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu w ostatnim czasie staje się coraz bardziej popularna. W związku z tym jest lepiej rozpoznawalna, a w pewnym sensie coraz bardziej modna. Idea społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR - ang. Corporate Social Responsibility) jest więc coraz szerzej dyskutowana na różnych forach zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Współczesne kierunki trendy oraz zachodzące zmiany w otoczeniu wskazują, na to, iż społeczna odpowiedzialność będzie odgrywać coraz większą rolę w tworzeniu gospodarczej rzeczywistości. W związku z tym w ostatnich latach społeczna odpowiedzialność stała się już niemal standardem obowiązującym w firmach na całym świecie jak również w większych firmach w Polsce. Wśród konsumentów stopniowo wzrasta społeczna świadomość, co powoduje coraz większe zainteresowanie kwestiami związanymi ze zrównoważonym rozwojem oraz społeczną odpowiedzialnością. CSR staje się zatem przedmiotem celowego, a także racjonalnego działania zarówno w teorii jak i praktyce funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

Concept of liability of social business becomes more and more popular . Thus, it is better recognizable, but in a way more and more fashion. Idea of liability of social enterprise (CSR - ang. Corporate Social Responsibility). So, it is local discussed on different forums more more widely, equal Corporate Social Responsibility, as well as international. Modern directions, trends and they indicate getting change in the midst, on it, that social liability will play the greatest role in creation of economic reality more. Thus, social liability becomes in last years in firms almost standard already obligatory world-wide as well as in greatest firms in Poland. Social consciousness grows among consumers gradually, that causes greatest interest with level-headed development problems related more and social liability. Therefore, it becomes expedient object CSR, as well as rational operations in theory equal as well as practice of functioning of modern enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Carroll A.B., Business and Society: ethics and Stakeholder Management, 1993.
 2. Davis I., The biggest contract, The Economist 26 May 2005.
 3. Filipp E., Społeczna odpowiedzialność biznesu, [w:] Kostera M. (red.): Nowe kierunki w zarządzaniu, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 4. Gasiński T., Piskalski G., Zrównoważony biznes. Podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorstw, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009.
 5. Grzegorzewska Ramocka E., Koncepcja Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa w Marketingu Strategicznym, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2005.
 6. Gustafson J., Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu? [w:] Zarządzanie firmą część 1, WNPWN Warszawa 2007.
 7. Krzysztofek A., Modele społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w ujęciu teoretycznym, [w] Regionalny program rozwoju na tle strategii UE "Europa 2020", z uwzględnieniem roli ubezpieczeń - na przykładzie Województwa Świętokrzyskiego, Warszawa 2012.
 8. Kuraszko I., Nowa komunikacja społeczna wyzwaniem odpowiedzialnego biznesu, Difin, Warszawa 2010.
 9. Nogalski B., Szpitter A., Marka jako narzędzie budowy wizerunku przedsiębiorstwa [w:] T. Soliński, D. Tworzydło (red.), Public Relations w przedsiębiorstwie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2006.
 10. Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004.
 11. Roszkowska P., Rewolucja w raportowaniu biznesowym. Interesariusze, konkurencyjność, społeczna odpowiedzialność, Difin, Warszawa 2011.
 12. Rybak M., Etyka menadżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 2004.
 13. Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wstępna analiza Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007.
 14. Tyszkiewicz A., Corporate Social Responsibility - wybór czy konieczność, [w:] Sztuka public relations. Z doświadczenia polskich praktyków., Związek Firm Public Relations, Warszawa 2006.
 15. Wojtasiewicz L., (red.) Społeczna odpowiedzialność biznesu. Raport z badania działalności firm należących do Klubu Partnera Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Centrum Badania Gospodarki Regionalnej, Poznań 2008.
 16. http://www.koalicjacr.pl/historia-cr.html (z dnia 20.03.2012 r.).
 17. http://odpowiedzialne.pl/s,15,Co_to_jest_CSR.html (z dnia 12.03.2012 r.).
 18. http://www.fob.org.pl/co-to-jest-csr-1884152.htm (z dnia 12.03.2012 r.).
 19. http://www.pozytek.gov.pl/Spoleczna,odpowiedzialnosc,biznesu,464.html (z dnia 28.03.3009 r.
 20. http://www.csrinfo.org/pl/wiadomosci/artykuly/45-co-to-jest-spoeczna-odpowiedzialno-biznesu (z dnia 20.03.2012 r.)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu