BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piasny Beata (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Tytuł
Kultura organizacyjna w kreowaniu i rozwoju systemów zarządzania wiedzą - zarys koncepcji badań
Organisational Culture in Creating and Developing Knowledge Management Systems - Research Outline
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2012, nr 19, s. 56-67, rys., bibliogr. 55 poz.
Słowa kluczowe
Kultura organizacji, Systemy zarządzania wiedzą, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW)
Corporate culture, Knowledge management system, Knowledge-based economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano zarys koncepcji badań nad wpływem kultury organizacyjnej na tworzenie i rozwój systemów zarządzania wiedzą. Autorka przedstawia uzasadnienia wyboru problematyki badawczej, problem naukowy, cel procesu naukowego, hipotezy robocze oraz dokonuje charakterystyki procesu badawczego. Wskazuje również na znaczenie podjętych badań dla teorii i praktyki zarządzania. (abstrakt oryginalny)

In this article the author presents the outline of research into the influence of organisational culture on creating and developing knowledge management systems. The author justifies the choice of research problems, the scientific problem, the aim of the scientific process, the working hypotheses and the characteristics of the research process. The author also indicates the significance of the reaearch for the theory and practice of management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aniszewska G., Kultura organizacyjna w zarządzaniu, PWE, Warszawa 2007.
 2. Apanowicz J., Metodologia nauk, Tonik Dom Organizatora, Toruń 2003.
 3. Avery G.C., Przywództwo w organizacji, PWE, Warszawa 2009.
 4. Leonard-Burton D., Wellsprings of Knowledge, Harvard Business School Press, Boston 1995.
 5. Błaszczuk A., Brdulak J.J., Guzik M., Pawluczuk A., Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2003.
 6. Bugdol M., Wartości organizacyjne. Szkice z teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 7. Burrell G., Morgan G., Sociological Paradigms and Organizational Analysis, Heinemann Educational Books, London 1979.
 8. Bygrave W.D., The Entrepreneurship Paradigm (1): A Philosophical Look at Its Research Methodologies, "Entrepreneurship Theory and Practice", Autumn 1989.
 9. Dyczewski L., Kultura polska w procesie przemian, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1993.
 10. Gladstone B, Zarządzanie wiedzą, Petit, Warszawa 2004.
 11. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Kreowanie systemów zarządzania wiedzą podstawą dla osiągania przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw, [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości. Wizja strategiczna, praca zbiorowa pod red. W.M. Grudzewskiego i I.K. Hejduk, Difin, Warszawa 2002.
 12. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Systemy zarządzania wiedzą - nowy paradygmat czy wyzwanie?, [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości - fikcja i rzeczywistość, praca zbiorowa pod redakcją I. K. Hejduk, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Warszawa 2004.
 13. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2004.
 14. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Zarządzanie zaufaniem, Difin, Warszawa 2007.
 15. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., W poszukiwaniu nowych paradygmatów zarządzania, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008.
 16. Glińska-Neweś A., Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń 2007.
 17. Hatch M.J., Teoria organizacji, WN PWN, Warszawa 2002.
 18. Hofstede G., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2000.
 19. Hryniewicz J.T., Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
 20. Jemielniak D., Koźmiński A.K., Zarządzanie wiedzą, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 21. Kieżun W., Struktury i kierunki zarządzania państwem, [w:] Dobre państwo, praca zbiorowa pod red. W. Kieżuna, J. Kubina, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2004.
 22. Kisielnicki J., Zarządzanie, PWE, Warszawa 2008.
 23. Kotler Ph. i in., Marketing europejski, PWE, Warszawa 2002.
 24. Kotler Ph., Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005.
 25. Kostera M., Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, WN PWN, Warszawa 2005.
 26. Kowalczewski W., Matwiejczuk W., Kierunki i metody zarządzania przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2007.
 27. Makowski K. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi a zdolności adaptacyjne przedsiębiorstw. Trudne obszary, Część I, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008.
 28. Moczydłowska J., Zachowania organizacyjne w nowoczesnym przedsiębiorstwie, "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2006.
 29. Morawski M., Zarządzanie wiedzą. Organizacja - system - pracownik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 30. Morgan G., Obrazy organizacji, WN PWN, Warszawa 1997.
 31. Murray P., Myers A., The facts about Knowledge. Information strategy - special report, 1997.
 32. Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000.
 33. Nonaka I., Toyama R., Konno T., SECI, Ba and Leadership: a Unified Model of Dynamic Knowledge Creation, "Long Range Planning", vol. 33, 2000.
 34. Oleksyn T., Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Kanony, realia, kontrowersje, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2008.
 35. Peters T. J., Waterman R. H., Poszukiwanie doskonałości w biznesie, Wydawnictwo Medium, Warszawa 2000.
 36. Penc J., Nowoczesne kierowanie ludźmi, Difin, Warszawa 2007.
 37. Perechuda K., Jakościowe kreowanie wiedzy - podejście japońskie, [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, praca zbiorowa pod redakcją K. Perechudy, PWN S.A., Warszawa 2005.
 38. Piasny B., Zarządzanie wiedzą w organizacjach gospodarczych, Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli, Warszawa - Stalowa Wola 2007.
 39. Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 40. Rowley J., From learning organization to knowledge entrepreneur, "Journal of Knowledge Management", Vol. 4, No 1, 2000.
 41. Sadler-Smith E., Spicer D.S., Chaston I., Learning Orientations and Growth in Smaller Firms, "Long Range Planning", Vol. 34, 2001.
 42. Sajkiewicz A. (red.), Kompetencje menedżerów w organizacji uczącej się, Difin, Warszawa 2008.
 43. Schein E., Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1992.
 44. Sikorski C., Sztuka kierowania. Szkice o kulturze organizacyjnej, IWZZ, Warszawa 1986.
 45. Sikorski C., Kultura organizacyjna, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 46. Sikorski Cz., Kultura organizacyjna. Efektywnie wykorzystaj możliwości swoich pracowników, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006.
 47. Sikorski Cz., Drogi do sukcesu. Profesjonalizm kontra populistyczna kultura organizacyjna, Difin, Warszawa 2007.
 48. Smircich L., Concepts of culture and organizational analysis, "Administrative Science Quarterly", 28/3, 1983.
 49. Sokołowska A., Wiedza jako podstawa efektywnego zarządzania kapitałem intelektualnym, [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, praca zbiorowa pod redakcją K. Perechudy, PWN S.A., Warszawa 2005.
 50. Soo C., Devinney T., Midgley D., Deering A., Knowledge Management: Philosophy, Processes, and Pitfalls, "California Management Review", No 4, 2002.
 51. Sułkowski Ł., Kulturowa zamienność organizacji, PWE, Warszawa 2002.
 52. Sułkowski Ł., Epistemologia w naukach o zarządzaniu, PWE, Warszawa 2005.
 53. Tyrała P., Zachowania organizacyjne w procesach zarządzania, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003.
 54. Wieck K., The Social Psychology of Organizing, Addison-Wesley, Reading 1969.
 55. Witczak H., Natura i kształtowanie systemu zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu