BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybytniowski Jarosław W. (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Ryzyko powodzi w Polsce : wybrane zagadnienia
The Risk of Floods in Poland : Selected Issues Summary
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2012, nr 19, s. 68-78, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Powódź, Klęski żywiołowe, Katastrofa, Ubezpieczenia, Ryzyko w ubezpieczeniach, Prewencyjna ochrona środowiska, Regulacje prawne
Flood, Natural disaster, Disaster, Insurances, Insurance risk, Preventive environmental protection, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Poszukiwania i dyskusje nad właściwym, dostosowanym do warunków polskich, systemem rozwiązań prewencyjnych ochrony przeciwpowodziowej i systemem ubezpieczeń od ryzyk katastroficznych, w tym powodzi trwają praktycznie odkąd Polska przeszła okres transformacji społeczno-polityczno-gospodarczej. Celem opracowania jest analiza i próba oceny działań prewencyjnych ochrony przeciwpowodziowej podmiotów i osób zainteresowanych, wystąpieniem powodzi z punktu widzenia zmian legislacyjnych, jak też - systemu ubezpieczeń gospodarczych od ryzyk naturalnych, w tym ryzyka powodzi. (abstrakt oryginalny)

Exploration and discussion of appropriate, adapted to Polish conditions of preventive flood protection solutions and insurance system from catastrophic risks, including floods, being practically since Poland has undergone a period of socio-politico-economic transformation. The destination study was to analyze and attempt to assess the awareness of flood prevention activities of entities and individuals interested and not interested in the occurrence of floods in terms of legislative changes as well - the system of property insurance (compulsory and voluntary) of catastrophic risks, including the risk of flooding. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Departament Monitorowania Ryzyk Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa, 22 lipca 2010.
 2. Grabowska M., Finansowanie systemu zapobiegania i likwidacji szkód powodziowych w Polsce. Praca doktorska, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2002.
 3. Jędrzejczyk I., Inwestycje ochronne w ograniczaniu skutków ryzyka powodzi - rola prewencji, Wiadomości Ubezpieczeniowe, 2/2010, Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa 2010.
 4. Komunikat Komisji Nadzoru Finansowego nr 10 z dnia 23 lipca 2010, w sprawie szkód związanych z powodzią zgłoszonych do zakładów ubezpieczeń, www.knf.gov.pl.
 5. Linnerooth-Bayer J., Vári A., Floods and Loss Sharing A Clumsy Solution from Hungary, International Institute of Applied Science (IIASA), Vienna 2003.
 6. Mioduszewski W., Woda jako czynnik zagrożenia w krajobrazie rolniczym. [w:] Zagrożenie klęskami żywiołowymi, (red.) B. Więzik, M. Maciejewski, Bielsko-Biała 1998.
 7. Przybytniowski J., Perspektywy rozwoju ubezpieczeń rolniczych na tle zmian klimatycznych [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. PITWIN 2/2010, WSH Kielce, Kielce 2010.
 8. Rowntree PR., Estimates of Future Climatic Change over Britain. Part 2. Results. Weather 45, 1990.
 9. Serafin K., Katrina łagodna dla Polski [w:] Gazeta Ubezpieczeniowa, 25 października
 10. Tol R.S.J., The Damage Costs of Climate Change Toward More Comprehensive Calculations. Environmental and Resource Economics, 2005, 5(4).
 11. UNDRO, Mitigating Natural Disasters Phenomena, Effects and Options. A Manual a for policy Markers and Planers. United Nations Disaster Relief Office. United Nations, New York 1991.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu