BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Parzymies Stanisław (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Bezpieczeństwo i współpraca w regionie Morza Śródziemnego - wielkie wyzwanie dla Europy
Security and cooperation in the Mediterranean region - an important challenge for Europe
Źródło
Stosunki Międzynarodowe, 2009, t. 40, nr 3/4, s. 9-32, bibliogr. 46 poz.
International Relations
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo międzynarodowe, Współpraca międzynarodowa, Współpraca regionalna
International security, International cooperation, Regional cooperation
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Organizacja Paktu Północnego Atlantyku, Liga Państw Arabskich, Unia Europejska (UE)
North Atlantic Treaty Organization (NATO), League of Arab States, European Union (EU)
Kraj/Region
Region Morza Śródziemnego, Rosja, Chiny, Stany Zjednoczone Ameryki
Mediterranean Basin, Russia, China, United States of America (USA)
Abstrakt
Problemy bezpieczeństwa i współpracy w regionie Morza Śródziemnego pozostają w ścisłym związku z problemami bezpieczeństwa i współpracy w Europie. Wynika to przede wszystkim z tego, że region Morza Śródziemnego znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Europy, a nawet jego północna część integralnie należy do kontynentu europejskiego. Ale wynika to również z tego, że problemy bezpieczeństwa i współpracy w regionie, w tym także w jego południowej i wschodniej części, wpływają bezpośrednio na sytuację w Europie. Nie jest więc rzeczą przypadku, że przede wszystkim Unia Europejska, ale także Sojusz Północnoatlantycki, skupiający głównie państwa europejskie, pokój i stabilność w regionie Morza Śródziemnego traktują jako wielkie wyzwanie dla siebie. Należy przypomnieć, że od dawna, a zwłaszcza po 11 września 2001 r., mamy do czynienia z inicjatywami dotyczącymi bezpieczeństwa i współpracy w regionie, pochodzącymi od Ligi Państw Arabskich, która przedstawiła syntezę różnych propozycji państw członkowskich, Unii Europejskiej, patronującej Partnerstwu Eurośródziemnomorskiemu, oraz Stanów Zjednoczonych, których inicjatywa nosi nazwę Szeroki Środkowy Wschód. Wspólnym mianownikiem dla tych trzech inicjatyw, realizowanych z różną intensywnością, jest widoczny brak efektów na miarę oczekiwań, spowodowany głównie nieuregulowanym konfliktem izraelsko-palestyńskim, ale także brakiem jednolitego stanowiska śródziemnomorskich państw arabskich wobec tych inicjatyw. (fragment tekstu)

The problems of security and cooperation in the Mediterranean region are closely connected to those of security and cooperation in Europe. The EU and NATO have made the resolution of these problems a priority and play important and positive roles in the area. The significance of the Mediterranean area is based on strategic, civilizational, and economic considerations as well as tourism. The region has long been characterized by tension and conflict, and the Israeli-Palestinian conflict which has lasted since 1948 constitutes the main obstacle to carrying out an effective policy of security and cooperation. Apart from the USA, other powers are increasingly conscious of their interests in the region, especially Russia and China. The region's Arab states have made their commitment to Mediterranean cooperation contingent on the Israeli-Palestinian conflict being decided in favour of the Palestinians. The Arab states question the ability of the EU to bring about such a resolution and have indicated their expectation that the European powers will increase their commitment to the region and that this role can also be played by the USA or other powers from outside the region. Experts from the European Union Institute for Security Studies have formulated interesting proposals for the strengthening of the EU's Mediterranean policy in such fi elds as the Israeli-Palestinian conflict, the deradicalization of political Islam, the development of democracy in the region's Arab states, and a change in attitude to immigrants. Poland and the other Central European EU member states should be interested in contributing to the implementation of the EU's Mediterranean security and cooperation policy even though their priority is "Eastern Partnership." (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. F.M. Ammor, Les initiatives dans l'espace euro méditerranéen: regards croisés, wystąpienie na: The Assilah Forum Foundation, Maroc 2-4 sierpnia 2004 r., s. 1 (archiwum autora).
 2. Défense et sécurité nationale. Le Livre blanc. Préface de Nicolas Sarkozy, Président de la République, Paris 2008.
 3. T. Szubrycht, Morze Śródziemne w systemie bezpieczeństwa europejskiego, Gdynia 2008
 4. S. Delory, Risques et menaces sécuritaires: des perceptions divergentes, "Questions internationales" 2009, nr 36
 5. Ph. Fargues, Migrations méditerranéennes: rapport 2005: projet de coopération sur les questions liées â l'intégration sociale des immigrés et â la circulation des personnes, Commission européenne 2005
 6. "Réalités" 2009, nr 1218
 7. F.M. Ammor, Le Partenariat euro-méditerranéen a l'heure de l'élargissement. Perceptions du Sud, Mohammedia 2004.
 8. F. Clement, Bieda z półksiężycem, "Forum" 2005, nr 44.
 9. P. Boniface, H. Védrine, Atlas du Monde global, Paris 2009.
 10. Déclaration de Barcelone adoptée lors de la conférence euro-méditerranée 27-28 novembre 1995, http://lexinter.net/LOTWvers4/déclaration de barcelone.htm
 11. A. Kołakowska, 10 lat partnerstwa śródziemnomorskiego - bilans i perspektywy, "Materiały Studialne" PISM 2006, nr 3, s. 13.
 12. La Méditerranée d'une rive â l'autre, "Questions internationales" 2009, nr 36.
 13. R. Youngs, Ten Years of the Barcelona Process: A Model for Supporting Arab Reform?, FRIDE Working Paper, styczeń 2005 r.
 14. M. Ortega, Conclusions: peace lies in their hands, w: M. Ortega (red.), The European Union and the Crisis in the Middle East, "Chaillot Paper" Paris 2003, nr 62
 15. R. Aliboni, Unionpour la Méditerranée. Le Potentiel de l'acquis de Barcelone, ISS Rapport nr 3 z listopada 2008 r.
 16. B. Wojna, Trudne początki Unii dla Śródziemnomorza, "Sprawy Międzynarodowe" 2009, nr 1
 17. D. Schmidt, Du processus de Barcelone â l'Union pour la Méditerranée: changement de nom ou de fond?, "Questions internationales" 2009, nr 36
 18. N. Jebnoun, L'Espace méditerranéen: les enjeux de la coopération et de la sécurité entre les rives nord et sud â l'aube du XXI-ème siècle, Rome 2003
 19. The Military Balance 2009, London 2009
 20. http://pl.wikipedia.org/wiki/VI Flota Stanów Zjednoczonych#Historia.
 21. A. Juppé, L. Schweitzer, La France et l'Europe dans le monde. Livre blanc sur la politique étrangère et européenne de la France. 2008-2020, Paris 2008.
 22. "Gazeta Wyborcza" z 11-12 lipca 2009 r., s. 10.
 23. A. Nowak, Od integracji do ekspansji. Rosja i Europa A.D. 2007, "Europa. Tygodnik Idei" (dodatek do "Dziennika") nr 2 z 13 stycznia 2007 r
 24. "Gazeta Wyborcza" z 24-26 grudnia 2008 r., s. 18.
 25. E. Harris, The conundrum of energy security-gaz in Eastern and Western Europe, "The International Spectator" 2006, nr 3
 26. Z. Dagi, Russia: back to the Middle East?, "Perceptions. Journal of International Affairs" 2007, t. XII, nr 1
 27. Dane według OECD (2007), IMF UN (2009), za: "Newsweek" z 26 lipca 2009 r
 28. A. Driss, Southern perceptions about the Union for Mediterranean (referat wygłoszony w maju 2009 r. w Instytucie Spraw Publicznych w Warszawie przez dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych w Tunisie).
 29. J. Zając, Polityka Unii Europejskiej w regionie śródziemnomorskim, Toruń 2002.
 30. K. Chater, L'Union pour la Méditerranée bloquée par la guerre de Gaza, "Les cahiers de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe" 2009
 31. "Gazeta Wyborcza" z 6-7 czerwca 2009 r., s. 26.
 32. S. Parzymies, Francuska prezydencja w Unii Europejskiej, "Sprawy Międzynarodowe" 2009, nr 1
 33. H. Guaino, L'Union pour la Méditerranée est un combat. Nous le mènerons jusqu'au bout, "Courrier de Bruxelles" z 6 maja 2009 r
 34. Conclusions de los copresidencias. Septima reunion de Ministros de Auslantos Exteriores sobre el Dialogo en el Mediterraneo occidental 5+5, 20 y 21 de abril 2009, www.maec.es
 35. L'Accord arabo-méditerranéen de libre echange. Accord d'Agadir. Agadir Technical Unit, Amman (Ulotka informacyjna, archiwum autora).
 36. "Le Monde" z 6 sierpnia 2009 r., s. 7.
 37. F. B'chir, Repenser l'Union pour la Méditerranée?, Bruxelles 13 maja 2009 r
 38. F. B'chir, UE/Euromed: Bruxelles demonce la mainmise franco-espagnole sur l'UpM, "Le Courrier de Bruxelles" z 29 czerwca 2009 r.
 39. "Le Courrier de Bruxelles" z 6 lipca 2009 r..
 40. P. Świeboda, Śródziemnomorska fatamorgana Sarkozy'ego, "Gazeta Wyborcza" z 27 grudnia 2007 r.
 41. Informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat polityki zagranicznej RP w 2008 r., http://www.msz.gov.pl
 42. Z. Krichen, La Méditerranée, un destin â construire, "Réalités" 2009, nr 1218,
 43. M.B. El Hassan Alaoui, La coopération entre l'Union européenne et les pays du Maghreb, Paris 1994.
 44. S. Colombo, Is regional Cooperation in the Maghreb possibile? Implications for the Region and External Actors, Genova, 10-12 maja 2009 r
 45. Les perspectives géopolitiques en Méditerranée: 2100 et après? Programme de la XlI-ème Session du Forum International de Réalités, 23-24 kwietnia 2009 r., Hammamet.
 46. Direction of Trade Statistics Yearbook2006, International Monetary Fund, New York 2006
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0209-0961
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu