BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Herbet Andrzej (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Tytuł
Dobre imię - wizerunek - prywatność : aktualne problemy ochrony dóbr osobistych na tle orzecznictwa sądowego
Good Name - Image - Privacy : Current Problems of Protection of Personal Interests on the Background of Case-Law
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2012, nr 18, s. 5-20, bibliogr. 51 poz.
Słowa kluczowe
Prawo cywilne, Dobra osobiste, Orzecznictwo sądu, Prawo prasowe, Prawo własności przemysłowej, Prawo autorskie
Civil law, Personal rights, Judicial decision, Press law, Industrial property law, Copyright law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Znaczenie ochrony dóbr osobistych takich jak: życie, zdrowie, nietykalność cielesna, wolność, swoboda sumienia, cześć i dobre imię, nazwisko i pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania - obecnie wzrasta, zarówno z teoretycznego i praktycznego punktu widzenia. Rozwój doktryny i orzecznictwa wykazuje w tym zakresie rzadko spotykaną w innych obszarach prawa cywilnego dynamikę, oraz że wskazana tendencja utrzyma się także w przyszłości. . Co jednak najbardziej charakterystyczne, motorem tych zmian jest w ogromnej części orzecznictwo, które aktywnie wykorzystuje dorobek nauki prawa, dostosowując zakres i standard ochrony do zmieniających się warunków społecznych i gospodarczych. (abstrakt oryginalny)

The significance of protection of personal interests of a human being - such as: health, freedom, dignity, freedom of conscience, name or pseudonym, image, privacy, inviolability of home - Is currently increasing, both from a theoretical and practical point of view. The dynamics of doctrine and case law development in this area is not comparable with other institutions of civil law; it also seems indisputable that this trend will continue in the future. What is the most significant, the main "driving force" of these changes is case law, which actively uses the achievements of the doctrine, adjusting the range and standard of protection to the changing social and economic conditions. Despite some disturbed, in practice the dominant and accurate trend tends to broaden the sphere of protection of these values, closely related to the human person. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).
 4. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.; dalej jako: pr. wł. przem.).
 5. Wyrok Sądu Najwyższego z 13 marca 1997 r. (sygn. akt III CKN 33/97).
 6. Wyrok Sądu Najwyższego z 23 listopada 2001 r. (sygn. akt II CKN 69/00).
 7. Wyrok Sądu Najwyższego z 29 września 2010 r. (sygn. akt V CSK 19/2010).
 8. Wyrok Sądu Najwyższego z 17 czerwca 2004 r. (sygn. akt V CK 609/2003).
 9. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 16 kwietnia 2009 r. (sygn. akt I ACa 1303/2008).
 10. Wyrok Sądu Najwyższego z 21 września 2006 r. (sygn. akt I CSK 118/2006).
 11. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 14 lutego 2006 r. (sygn. akt VI ACa 683/2005).
 12. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 23 lutego 2006 r. (sygn. akt I ACa 890/2005).
 13. Wyrok Sądu Najwyższego z 18 sierpnia 2010 r. (sygn. akt II PK 228/2009).
 14. Wyrok Sądu Najwyższego z 7 kwietnia 2010 r. (sygn. akt II PK 291/2009).
 15. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 1 marca 1994 r. (sygn. akt III APr 10/94).
 16. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 28 listopada 1996 r. (sygn. akt III APr 36/96).
 17. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 5 listopada 2004 r. (sygn. akt I ACa 550/2004).
 18. Wyrok Sądu Najwyższego z 6 marca 2009 r. (sygn. akt II CSK 513/2008).
 19. Wyrok Sądu Najwyższego z 20 maja 2004 r. (sygn. akt II CK 330/2003).
 20. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 21 czerwca 1991 r. (sygn. akt I ACr 127/91; OSAiSN 1992, nr 1, poz. 8).
 21. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 15 lipca 2010 r. (sygn. akt I ACa 437/2010). a z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.; dalej jako: pr. wł. przem.).
 22. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 14 grudnia 2007 r. (sygn. akt I ACa 1137/2007).
 23. Wyrok Sądu Najwyższego z 20 września 2007 r. (sygn. akt II CSK 237/2007).
 24. Wyrok Sądu Najwyższego z 6 lutego 2008 r. (sygn.. akt II CSK 474/2007).
 25. Wyrok Sądu Najwyższego z 28 lutego 2003 r. (sygn. akt V CK 308/02).
 26. Wyrok Sądu Najwyższego z 15 kwietnia 2005 r. (sygn. akt I CK 753/2004).
 27. Wyrok Sądu Najwyższego z 11 października 2007 r. (sygn. akt IV CSK 264/2007).
 28. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 29 sierpnia 2006 r. (sygn. akt I ACa 310/2006).
 29. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 21 lipca 2006 r. (sygn. akt I ACa 223/2006).
 30. Wyrok Sądu Najwyższego z 7 lutego 2007 r. (sygn. akt I PK 211/2006).
 31. Wyrok Sądu Najwyższego z 11 marca 2008 r. (sygn. akt II CSK 539/2007).
 32. Wyrok Sądu Najwyższego z 12 czerwca 2002 r. (sygn. akt III CKN 618/00).
 33. Wyrok Sądu Najwyższego z 12 września 2001 r. (sygn. akt V CKN 440/2000).
 34. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 20 marca 2008 r. (sygn. akt I ACa 1068/2007).
 35. Wyrok Sądu Najwyższego z 30 sierpnia 2006 r. (sygn. akt II CSK 96/2006).
 36. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 24 marca 2011 r. (sygn. akt VI ACa 968/2010).
 37. Wyrok Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2008 r. (sygn. akt I CSK 341/2007).
 38. Wyrok Sądu Najwyższego z 11 października 2001 r. (sygn. akt II CKN 559/99; OSNC 2002, nr 6 poz. 82).
 39. Wyrok Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2008 r. (sygn. akt I CSK 341/2007).
 40. Wyrok Sądu Najwyższego z 2 lutego 2011 r. (sygn. akt II CSK 431/2010).
 41. Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 17 listopada 2009 r. (sygn. akt I ACa 949/2009).
 42. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 10 czerwca 2008 r. (sygn. akt VI ACa 1648/2007).
 43. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 5 czerwca 2006 r. (sygn. akt VI ACa 1331/2005).
 44. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 10 września 2008 r. (sygn. akt I ACa 281/2008).
 45. Wyrok Sądu Najwyższego z 20 stycznia 2011 r. (sygn. akt I CSK 228/2010).
 46. Barta J., R. Markiewicz R., Wokół prawa do wizerunku, ZNUJ PWiOWI 2002, z. 80.
 47. Grzeszak T., [w:] System prawa prywatnego, t. 13, Prawo autorskie, red. J. Barta, Warszawa 2003.
 48. Pazdan M., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 1, Prawo cywilne - część ogólna, red. M. Safjan, Warszawa 2007.
 49. Radwański Z., Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 1997.
 50. Sieńczyło-Chlabicz J., Przedmiot, podmiot i charakter prawa do wizerunku, PUG 2003, nr 8.
 51. Wypiórkiewicz A., Refleksyjne spojrzenie na ochronę dóbr osobistych, [w:] Ars et usus. Księga pamiątkowa ku czci sędziego Stanisława Rudnickiego, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu