BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Luty Janusz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Tytuł
Zapisz co chcesz!- Istota zapisu windykacyjnego
Write What You Want ! - The Essence of a Record of Dept Collection
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2012, nr 18, s. 33-40, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Kodeks cywilny, Orzecznictwo sądu
Civil Code, Judicial decision
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł ma na celu przedstawienie istoty nowej instytucji jaka jest zapis windykacyjny. W niniejszym artykule przedstawiono charakterystykę instytucji zapisu windykacyjnego ze wskazaniem podobieństw i różnic względem zapisu zwykłego. Porusza najistotniejsze kwestie dotyczące podmiotu, przedmiotu oraz sposobu przyjęcia i odwołania zapisu. (abstrakt oryginalny)

Article is to present the essence of a new institution which is a record of debt collection. In this article presents the characteristics of institutions indicating a recovery record similarities and differences relative to normal recording. It moves the most important issues concerning the subject, object and method of adoption and the appeal record. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Postanowienie SN z 10.11.2006 r., I CSK nr 228/06, OSN nr 7-8/2007.
  2. Górecki J., Zapis windykacyjny - uwagi de lege ferenda, [w:] Rozprawy z prawa prywatnego, prawa o notariacie i prawa europejskiego ofiarowane Panu Rejentowi Romualdowi Sztykowi pod red. E. Drozda, A. Oleszki i M. Pazdana, Klucz - Druk 2007.
  3. Księżak P., Podstawowe problemy zapisu windykacyjnego, KPP nr 4, 2011.
  4. Kuniewicz Z., Forma oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku składanego przed notariuszem, Rej 2010, nr 1.
  5. Osajda K., Przedmiot zapisu windykacyjnego i odpowiedzialność zapisobierców windykacyjnych za długi spadkowe oraz zachowki, MP 2012 r., nr 3.
  6. Osuchowski W., Zarys rzymskiego prawa prywatnego, Warszawa 1971.
  7. Skowrońska - Bocian E., Komentarz do Kodeksu Cywilnego, Księga czwarta. Spadki, Warszawa 2011.
  8. Stempniak A., Nowelizacja Kodeksu cywilnego w zakresie prawa spadkowego, MP 2011 r. nr 12.
  9. Turłukowski J., Zapis windykacyjny, Warszawa 2011.
  10. Witczak H., Zmiany w prawie spadkowym - zapis windykacyjny, MP, nr 20, 2011 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu