BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strójwąs Martyna (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska, studentka)
Tytuł
Zachowek w prawie polskim
Legitim in the Polish Legal System
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2012, nr 18, s. 41-45, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Kodeks cywilny, Orzecznictwo sądu
Civil Code, Judicial decision
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W polskim systemie prawnym istnieje instytucja zachowku, która zdaniem niektórych przedstawicieli doktryny łamie zasadę swobody testowania. Celem artykułu jest scharakteryzowanie tej instytucji, z uwzględnieniem najnowszych zmian przewidzianych przez ustawodawcę oraz wskazanie argumentów za i przeciw istnieniu zachowku w prawie polskim. Autorka krótko porusza też kwestię przedawnienia roszczeń o dochodzenie tego prawa. (abstrakt oryginalny)

In the Polish legal system there is an institution of legitim which, according to some representatives of the doctrine, violates the freedom of testing. The aim of the article is to characterise this institution, considering the latest changes introduced by the ligislature, and provide arguments for and against the existance of legitim in the Polish law. The author also looks at the limitation period of claims to recover this right. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ustawa z dnia 23 kwietna 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
  2. Uchwała SN z dnia 19 maja 1981 r., III CZP18/81, OSNC 1981, nr 12, poz. 228.
  3. Wyrok SN z dnia 7 kwietnia 2004 r. IV CK 215/03, LEX nr 152889.
  4. Wyrok SN z dnia 10 marca 2011 r., V CSK 283/10, Palestra 2011, z. 5-6, s. 156.
  5. Ignaczewski J., Prawo spadkowe. Art.922-1088 KC. Komentarz, Warszawa 2004.
  6. Komentarz do art.1007 Kodeksu cywilnego, red. A. Kidyba, LEX 139875.
  7. Książek P., Zachowek w polskim prawie spadkowym, Warszawa 2010.
  8. Niezbecka E., Kodeks cywilny. Komentarz, T. IV, Warszawa 2008.
  9. Witczak H., Kawałko A., Prawo spadkowe, Warszawa 2010.
  10. Wójcik S., Podstawy prawa cywilnego. Prawo spadkowe, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu