BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jurek Łukasz, Sobiela Rafał (Uniwersytet Śląski w Katowicach, student)
Tytuł
Kilka uwag na temat roli i znaczenia akcjonariuszy przy procesach restrukturyzacyjnych spółek
Several Notes about Role and Meanings of Shareholders at Restructuring Processes of Companies
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2012, nr 18, s. 82-94, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Akcjonariusz, Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Spółki
Shareholders, Restructuring of enterprises, Companies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł jest oparty na próbie wyjaśnienia na czym polega rola i jakie znaczenie mają akcjonariusze w procesach restrukturyzacyjnych spółek. Przedstawione będą proces i zdolność spółek do łączenia się, jak również dzielenia się. Ich rola w warunkach polskiej gospodarki rynkowej jest nie do przecenienia. W szczególności zostaną pokazane miejsce, rola oraz prawa akcjonariuszy w procesach restrukturyzacji spółek. Warto pamiętać, że procesy restrukturyzacyjne mają coraz większe znaczenie w strukturze gospodarczej państwa. (abstrakt oryginalny)

This article is based on attempt to explain role and meanings of shareholders in restructuring processes of companies. Will be presented process and ability of company for connection, transformation, as well as dividing. In particular, they will be showed place, role and rights of shareholders in processes of restructurings of companies. Worth remembering that restructuring processes have greater meaning in economic structure of state more. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku ( Dz. U. z 2005 roku Nr 244, poz. 2080 ze zm.).
 2. Bandarzewski K., Prawo do udziału w zysku rocznym oraz prawo do dywidendy przysługujące akcjonariuszowi w spółce akcyjnej, PUG nr 1996/7-8.
 3. Domańska A., Podwyższenie kapitału akcyjnego w drodze nowej emisji akcji, Kraków 1999.
 4. Dziurzyński T. [w:] Dziurzyński T., Fenichel Z., Honzatko M., Kodeks handlowy. Komentarz, Łódź 1995.
 5. Kasprzyk R., Podwyższenie kapitału w spółkach kapitałowych, Palestra 1991, z. 3-4.
 6. Komosa T., Papiery wartościowe, PPH nr 1995/1.
 7. Michalski M., Kontrola kapitałowa nad spółką akcyjną, Kraków 2004.
 8. Michalski M., Pojęcie ,,dokumentu akcji'' a pojęcie ,,akcji'' w Kodeksie spółek handlowych, PPW nr 2001/8.
 9. Michalski M., Spółka akcyjna, Warszawa 2008.
 10. Michalski M., Z problematyki prawnej identyfikacji osób uprawnionych do wykonywania praw z akcji w prawie polskim, [w:] Studia z zakresu prawa prywatnego gospodarczego. Księga pamiątkowa ku czci prof. I. Weissa, Zakamycze 2003, nr 8.
 11. Modrzejewski J., Opalski W., Wypychowska M., Charakter akcji wydawanych w zamian za majątek spółki przejętej w wyniku inkorporacji, PPH nr 1999/1.
 12. Popiołek W., Akcje uprzywilejowane co do dywidendy, [w:] Księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej Profesora Kazimierza Kruczalaka, Gdańskie Studia Prawnicze 1999, t. V.
 13. Potrzeszcz R., Siemiątkowski T., Łączenie, podział i przekształcenia spółek. Uwagi w sprawie zmian kodeksu spółek handlowych, PPH nr 2001/11.
 14. Rodzynkiewicz M., Łączenie się spółek. Komentarz, Warszawa 2003.
 15. Romanowski M., Pojęcie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, PPH nr 2001/1.
 16. Szajkowski A., Tarska M., Prawo spółek handlowych, Warszawa 2005.
 17. Szumański A. [w:] Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Szwaja J., Kodeks spółek handlowych, t. IV, Komentarz do artykułów 459-633, Warszawa 2004.
 18. Turowicz P. J., Prawa przyznane osobiście wspólnikom lub akcjonariuszom, PPH nr 1999/5.
 19. Weiss I., Status prawny wspólników w spółce z o.o., PUG nr 1995/9.
 20. Wiśniewski A. W. , Prawo o spółkach. Poradnik praktyczny, t. II, Warszawa 1991.
 21. Witosz A., Decyzja o podziale spółki a ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, PPH nr 2004/10.
 22. Witosz A., Przekształcenia spółek w kodeksie spółek handlowych, Bydgoszcz- Katowice 2001.
 23. Witosz A., Łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych, Warszawa 2007.
 24. Witosz A. [w:] Strzępka J. A., Popiołek W., Witosz A., Zielińska E., Kodeks spółek handlowych. Komentarz z orzecznictwem, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu