BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Polańska Aurelia (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Godna praca człowieka fundamentem etyki w życiu gospodarczym
Dignity of Human Work - a Fundamental Economic Issue
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2007, vol. 10, nr 1, s. 127-137
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Etyka działalności gospodarczej, Godność człowieka, Praca, Katolicka nauka społeczna
Business activity ethics, Human dignity, Labour, Catholic social teaching
Uwagi
summ.
Abstrakt
Organizowanie warunków do urzeczywistniania prawa do godnej pracy należy do obowiązków władz publicznych tak krajowych, jak i lokalnych. Należy ono także do obowiązków pracodawców i przedsiębiorców oraz kadr kierowniczych. Również każdy człowiek, niezależnie od stanowiska w miejscu zatrudnienia, może wiele uczynić, by móc pracować godnie. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na to, co może uczynić indywidualny człowiek, by albo uwolnić się albo nie poddać się warunkom niegodnej pracy zarobkowej, rujnującej jego zdrowie, psychikę i ducha. Gdyby ludzie zatrudnieni na wysokich stanowiskach w korporacjach, w organizacjach publicznych i prywatnych oraz w licznych przedsiębiorstwach czynili swoją pracę osobistą godną, wtedy mogliby poprawić własne warunki zatrudnienia i warunki innych ludzi.(fragment tekstu)

Dignity of human work is quite rare and often discriminated in economy. This causes pathological situations at work and leaves employees dissatisfied. In this report you can find the development of the following points:
• Every person has the right to dignified work. It is his natural need. That is why the right to dignity at work is included in many international declarations and in the Polish Constitution as well.
• Dignified work conditions are poorly organized in the labour market.
• Dignity of work is not possible to achieve without personal engagement of the employee.
• The knowledge of the value of dignified work should be popularized amongst employees, on different levels of education and in society as a whole.
In order to substantiate these points, I have used John Paul II's teachings and the effects of research of A. Kępiński and J. Tischner. The report consists of the criteria used to specify whether given work is dignified or undignified and what methods should be used to improve undignified work. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Z. Zaleski, Godna praca to nie towar na sprzedaż, [w:] Praca zbiorowa, Godność i praca, Pomorski Instytut Demokratyczny, Gdańsk 2004, s. 67.
  2. Jan Paweł II, Encyklika o pracy ludzkiej, Pallotinum, Poznań 1981, s. 3.
  3. H. Selye, Stres okiełznany, PIW, Warszawa 1977, s. 80.
  4. A. Kępiński, Psychopatologia nerwic, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1986, s. 209.
  5. J. Tischner, Polska jest Ojczyzną, Dialogue, Paryż 1985, s. 175-177.
  6. International Standard Classification of Occupations, ILO, Geneva 1990.
  7. J. Cesar das Neves, Ekonomia z Bogiem, WAM, Kraków 2003, s. 87.
  8. J. Borkowicz, Potrzeba nowej pracy nad pracą, "Więź" 2004, nr 10, s. 13-34.
  9. J.L. Allen, Sukces wieńczy dzieło, "Rzeczpospolita" 2006, 14.01, s. 8-9.
  10. K. Wojtyła, Kamieniołom, [w:] Poezje i dramaty, Znak, Kraków 1987, s. 45-46.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu