BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krajewski Stefan (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Konkurencyjność polskiej gospodarki. Aspekty etyczne i społeczne
Competitiveness of Poland's Economy - Ethical and Social Aspects
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2007, vol. 10, nr 1, s. 139-149
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Konkurencyjność gospodarki, Etyka działalności gospodarczej, Opodatkowanie, Szara strefa, Pomoc publiczna
Economy competitiveness, Business activity ethics, Taxation, Informal economy, Public aid
Uwagi
summ.
Abstrakt
Problemy konkurencyjności gospodarki rozważane są w Polsce najczęściej z punktu widzenia wąsko ujętych aspektów ekonomicznych. Inne aspekty, np. etyczne i społeczne, które są dostrzegane i doceniane w wielu krajach (m.in. w Unii Europejskiej) w Polsce są prawie pomijane. Konkurencyjność zależy nie tylko od działań samych przedsiębiorstw, ale także od warunków jakie tworzy system gospodarczy danego kraju. Szkodliwe dla długookresowej konkurencyjności jest lekceważenie aspektów etycznych i społecznych związanych z obciążeniami podatkowymi i możliwościami ich uznaniowego unikania, szerokim zakresem szarej strefy, źle adresowaną lub źle wykorzystaną pomocą publiczną i działaniami osłonowymi, nie sprzyjającymi pobudzaniu aktywności pracowników. (fragment tekstu)

Problems of competitiveness of economy are viewed in Poland most frequently from the point of view of narrowly apprehended economic aspects. Other aspects e. g. ethical and social ones, highly recognized and perceived in many European Union countries, are neglected in Poland. They are considered unimportant or even disturbing since they can hamper reaching a better competitive position by a particular enterprise or the whole economy. Such approach is too narrow and short-term; it hinders the possibility of gaining satisfactory and stable competitive position in the long term. Competitiveness is determined not only by enterprise activities but also by conditions created by an economic system of a given country. Therefore, disregard of ethical and social aspects, connected with tax burdens and possibilities of their avoidance, a wide range of black economy, improperly addressed or improperly used public aid as well as social welfare activities unfavourable to stimulating workers' activity, is harmful to long-term competitiveness. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. K. Wach, Systemy podatkowe Unii Europejskiej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 36.
 2. Executive Opinion Survey, World Economic Forum 2004, za: D. Walewska, Konkurencyjność: Drastyczny spadek Polski na liście Światowego Forum Ekonomicznego, "Rzeczpospolita", 4.10.2004.
 3. A Better Investment Climate for Everyone, Word Development Report 2005, A Copublication of The World Bank and Oxford University Press, New York 2004, s. 246-247.
 4. J.B. Rosser, M.V. Rosser, Another Failure of the Washington Consensus on Transition Countries, "Challenge" 2001, No. 2.
 5. A. Krakowiak, Państwo wspiera głównie molochy, "Rzeczpospolita", 1.03.2005.
 6. K. Niklewicz, Góra publicznych pieniędzy zamieniona w błoto, "Gazeta Wyborcza", 24.11.2004.
 7. K. Niklewicz, Raport Komisji Europejskiej. Tak pomaga Unia, "Gazeta Wyborcza", 21.04.2005.
 8. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2005, GUS, Warszawa 2005, s. 264.
 9. Rocznik Statystyczny 1989, GUS, Warszawa 1989, s. 237.
 10. Biuletyn Statystyczny GUS, Warszawa 2006, Nr 4 (582), s. 178.
 11. T. Głogowski, Kopalnie zapłacą wysokie odprawy? "Gazeta Wyborcza", 3.08.2006.
 12. OECD Economic Outlook 2005, za: Zmniejszenie różnic w poziomie rozwoju Polski wobec Unii Europejskiej, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa, kwiecień 2005, s. 45.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu