BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Biskup Rafał (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Tytuł
Dobre obyczaje w działalności gospodarczej
Good Standards in Economic Activity
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2007, vol. 10, nr 1, s. 151-161
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Etyka działalności gospodarczej, Wartości i normy etyczne, Kodeks dobrych praktyk, Moralność
Business activity ethics, Value and ethical norms, Code of Good Practice, Morality
Uwagi
summ.
Abstrakt
Problem, który zostanie podjęty w niniejszym opracowaniu sprowadza się do próby odpowiedzi na pytanie, na ile pozaprawne wzorce zachowań przedsiębiorców mogą być obligatoryjne i jakie są można wyprowadzić konsekwencje ich ewentualnego nieprzestrzegania. Rzecz dotyczy coraz powszechniej spotykanego w systemie prawa gospodarczego odwołania się do wzorca uczciwości kupieckiej (występującego obecnie pod nazwą dobrych obyczajów). Proces ten należy ocenić jak najbardziej pozytywnie, warto się jednak zastanowić, jakie są przyczyny tego zjawiska oraz czy te działania są wystarczająco skuteczne dla wspomożenia systemu prawa w budowaniu ładu gospodarczego. Po okresie zachłyśnięcia się ustawodawcy wolnością gospodarczą, rozumianą jako nieskrępowane po okresie reglamentacji wolne prowadzenie działalności gospodarczej, przyszedł moment refleksji nad rzeczywistą treścią tego pojęcia. Doświadczenia ostatnich lat pokazały, że normy prawne dotyczące sfery życia gospodarczego nie są wystarczającą regulacją zabezpieczającą swobodę działalności gospodarczej, stąd ustawodawca ma pełne prawo, a nawet obowiązek uzupełniać te regulacje o pozasystemowe normy etyki, czy powszechnie uznawane normy moralne. (fragment tekstu)

Blanket clauses enable law to be more flexible. Therefore it is important in the area of commercial law, which is the subject of constant alterations due to the rapid development. A fundamental legal act regulating business activity is the Economic Liberty Act. It uses the clauses of good standards and public morality in order to indicate the two basic principles of undertaking a business: the principle of integrity and the principle of protection of public morality. The notion of good standards refers to the pre-war merchant standards that underlay commercial law. The basic criterion of the assessment of the congruity of behaviour and merchant standards should be ethical and moral standards. The issue of public morality is relatively new; it is the whole of widely recognized moral, religious and even customary values which an entrepreneur is obliged to comply with. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Safjan, Klauzule generalne w prawie cywilnym, "Państwo i Prawo" 1990, nr 11, s. 48.
 2. L. Leszczyński, Stosowanie generalnych klauzul odsyłających, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2001, s. 267.
 3. E. Łętowska, Bariery naszego myślenia w perspektywie integracji z Europą, "Państwo i Prawo" 1996, nr 4-5, s. 47.
 4. R. Stefanicki, Dobre obyczaje w prawie polskim, "Przegląd Prawa Handlowego" 2002, nr 5, s. 24.
 5. W.J. Katner, Prawo działalności gospodarczej. Komentarz. Orzecznictwo. Piśmiennictwo, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2003, s. 62.
 6. R. Biskup, Czy mamy już europejską wolność gospodarczą? [w:] Europeizacja polskiego prawa administracyjnego, Z. Janku, Z. Leoński M. Szewczyk, M. Waligórski, K. Wojtczak (red.), Kolonia Limited, Poznań 2005, s. 589.
 7. M. Knypl, K. Trzciński, Znaczenie zwyczajów i dobrych obyczajów w prawie cywilnym i handlowym, "Przegląd Prawa Handlowego" 1997, nr 8, s. 15.
 8. C. Kosikowski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Lexis Nexis, Warszawa 2005, s. 96.
 9. K. Kohutek, Komentarz do art.17 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.04.173.1807), Komentarze elektroniczne Wydawnictwa Prawniczego Lex, Program Lex Omega.
 10. A. Strzelecki, Moda na etykę. Współczesne refleksje etyczne w biznesie i fenomen jej popularności, "Studia i Materiały - Wydział Zarządzania UW" 2005, nr 1, s. 21-27.
 11. M. Chrabonczewski, Harmonizacja polskich branżowych norm etycznych dotyczących reklamy z normami Unii Europejskiej, "Studia Europejskie" 2001, nr 3, s. 31.
 12. Wokół etyki zawodowej, "Etyka" 1994, nr 27, s. 167-206.
 13. M. Środa, Argumenty za i przeciw etyce zawodowej, "Etyka" 1994, nr 27, s. 167.
 14. A. Lewicka-Strzałecka, Efektywność etycznych programów firm, [w:] T. Barankiewicz, R. Biskup (red.), Etyka w działalności gospodarczej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Radom 2003, s. 112.
 15. M. Allerhand, Kodeks handlowy, Komentarz, Park, Bielsko-Biała 1998, s. 356.
 16. K. Stoga [w:] K. Stoga, R. Potrzeszcz, Działalność gospodarcza przedsiębiorców i osób zagranicznych: obowiązki przedsiębiorcy, zasady udzielania koncesji i zezwoleń, oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego, Infor, Warszawa 2001, s. 48.
 17. M. Zdyb, Publiczne prawo gospodarcze, Zakamycze, Kraków 1998, s. 159.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu