BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borowik Barbara (Politechnika Krakowska), Laird Sophie (Towson University, Maryland, USA), Borowik Regina (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Poziom świadomości etycznej menedżera jako jego kompetencja, w kontekście teorii rozwoju moralnego L. Kohlberga
The Level of Ethical Consciousnesses of a Manager as a Competence in the Context of L. Kohlberg's Theory of Moral Development
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2007, vol. 10, nr 1, s. 163-171
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Moralność, Kwalifikacje menedżera, Etyka biznesu
Corporate Social Responsibility (CSR), Morality, Managerial qualifications, Business ethics
Uwagi
summ.
Kohlberg Lawrence
Abstrakt
Forma i zakres zachowań etycznych firmy zależne są od poziomu świadomości etycznej osób tą firmą zarządzających i narzucających określoną strategię i styl kierowania firmą. Tak, jak wśród poszczególnych członków społeczeństwa mamy do czynienia z różnymi poziomami etycznej świadomości (w myśl teorii L. Kohlberga), tak również możemy mówić o różnych stylach etycznego zarządzania firmą. Ta świadomość bowiem osób zarządzających wpływać będzie nie tylko na decyzję o zaangażowaniu w działania społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), ale i na bardziej szczegółowo zakreśloną politykę dotyczącą sposobów wdrażania tego programu w ogólną strategię firmy. (fragment tekstu)

The generally widespread notion of agreeing on ethical conduct in business and condemning corruptive activities contrasts to differentiating in ethical opinions on more detailed subjects as well as on what is ethical and what is not in a given case. From the philosophical point of view the subject of ethics and morality is differently formulated, and, in real life, entangled in common convictions and the specific axiological structures of a given decisive body (for example ones of the company's management). Facing general lack of stabilization and sharp competition, a corporation is persistently confronted with temptations in allegedly extreme situations, and balancing on the edge between the law, culture and the corporation's mission and the temptation of surpassing these barriers because of other reasons and other rational motives, e.g. those connected with the potential possibilities of increasing its own financial position. The undertaken decisions will always be analysed in the context of the possessed and internalized moral systems. And this, according to L. Kohlberg's theory of moral development, is something very individual, but one can distinguish certain common stages of this development. In this paper we propose a point according to those similar stages of ethical consciousnesses will result in different individual understandings of issues of 'ethics in business' and with the fulfilment of their mission in connection with Corporate Social Responsibility (CRS). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. L. Kohlberg, The Psychology of Moral Development: The Nature and Validity of Moral Stages, Harper and Row, San Francisco, CA 1984, s. 8.
 2. A. Chmielecki, Rzeczy i wartości. Humanistyczne podstawy edukacji ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 8.
 3. S.P. Robbins, Management, Prentice-Hall, New Jersey 1994, s. 23.
 4. P. Kotler, N. Lee, Corporate Social Responsibility, Wiley, New Jersey 2005.
 5. W. Whewell, The Philosophy of the Inductive Sciences, wyd. 1840.
 6. E.O. Wilson, Konsiliencja. Jedność wiedzy, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2002.
 7. T. Biesaga, Spór o normę moralności, Wyd. Naukowe PAT, Kraków 1998.
 8. L. Kohlberg, The Meaning and Measurement of Moral Development, Vol. 13, Clark Univ. Heinz Werner Inst., Worcester, Massachusetts 1981.
 9. R.N. Barger, A Summary of Lawrence Kohlberg's Stages of Moral Development, University of Notre Dame, Notre Dame 2000, s. 1.
 10. M. Friedman, Capitalism and Freedom, University of Chicago Press, Chicago 1962, s. 234.
 11. S. Satris, Taking Sides Clashing Views on Controversial Moral Issues, McGraw-Hill/Dushkin, New Jersey 1988, s. 234.
 12. M. Friedman, The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits, "The New York Times Magazine" 1970, September 13, s. 124.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu