BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szulczewski Grzegorz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Odpowiedzialność świata biznesu w świetle postulatów etyk nierygorystycznych
Business Responsibility in the Light of Non-rigoristic Ethics Postulates
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2007, vol. 10, nr 1, s. 173-180
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Etyka działalności gospodarczej, Poglądy filozoficzne, Odpowiedzialność
Business activity ethics, Philosophical thought, Responsibility
Uwagi
summ.
Abstrakt
Od połowy XX w. wzrasta refleksja nad nowoczesnością jako określeniem czasów współczesnych. W ramach tej historiozoficznej refleksji doszło do prób zakwestionowania tradycyjnych argumentacji etycznych. Głoszono bowiem hasła nie tylko pożegnania z metafizyczną skłonnością do formułowania "pierwszych zasad", ale również ostro krytykowano wszelkie poszukiwanie zasad etycznych zdolnych do stworzenia wymogów bezwzględnego obowiązywania. Radykalnej krytyki tej tendencji dokonali F. Lyotard, R. Rorty, G. Vattimo, O. Marquard jak i Z. Bauman. (fragment tekstu)

In the paper I first criticize ethical rigorism which follows from Kant's ethics of obligation. Then I present alternative non - rigoristic solutions - among them K.O. Apel's ethics of dialogue and a double effect doctrine. I discuss the problem if they complement or contradict Kant's proposals. I also show how the non-rigoristic ethics view the development of business responsibility. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, tł. M. Wartenberg, PWN, Warszawa 1984, s. 62.
  2. R.B. Brant, Etyka. Zagadnienia etyki normatywnej i metaetyki,.tł. B. Stanosz, PWN, Warszawa 1996, s. 55.
  3. O. Marquard, Rozstanie z filozofią pierwszych zasad, tł. K. Krzemieniowa, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1994, s. 54-55.
  4. K.O. Apel, Uniwersalistyczna etyka współodpowiedzialności, tł. Z. Zwoliński, "Etyka" 1996, nr 29, s. 9.
  5. K.O. Apel, Etyka dyskursu, tł. T. Mańko, "Principia" 1992, nr 5, s. 6.
  6. A. Gehlen, W kręgu antropologii i psychologii społecznej, tł. K. Krzemieniowa, Czytelnik, Warszawa 2001, s. 208.
  7. K.O. Apel, Zasada samoufundowania swoich podstaw w hermeneutycznej rekonstrukcji historii, tł. P. Znaniecki, [w:] T. Buksiński, Rozumność i racjonalność, Wydawnictwo IF UAM, Poznań 1997, s. 85.
  8. W. Ross, O naturze dobra, tł. W. Galewicz, "Znak" 1999, nr 9 (532) , s. 102.
  9. H. Steinmann, A. Lohr, Grundlagen der Unternehmensethik, Verlag, C.E. Poeschel, Nurnberg 1991, s. 74.
  10. P. Koslowski, Gesellschaftliche Koordination. Eine ontologische und kulturwissenschaftliche Theorie der Markwirtschaft, J.C.B. Mohr, Tubingen 1991, s. 172.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu