BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ożarek Grażyna (Urząd Miasta Stołecznego Warszawy)
Tytuł
Obowiązki biznesu wynikające z umowy społecznej
Business Obligations as a Consequence of a Social Contract
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2007, vol. 10, nr 1, s. 181-186
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Zaufanie społeczne, Odpowiedzialność przedsiębiorstwa
Corporate Social Responsibility (CSR), Social trust, Enterprise responsibility
Uwagi
summ.
Abstrakt
Odpowiedzialność społeczna biznesu (ang. Corporate Social Responsibility - CSR), to szerokie i dynamiczne podejście koncentrujące się na mechanizmach zarządzania obejmujących odpowiedzialność, kierowanie i etykę w odniesieniu do wszystkich zainteresowanych. W artykule postawiono tezę, że najważniejszym obowiązkiem i najcenniejszą formą społecznej odpowiedzialności biznesu są takie działania, które przyczyniają się do wytwarzania wysokiej jakości produktów/usług przy stałym obniżaniu kosztów produkcji, a tym samym produktu. (fragment tekstu)

Corporate Social Responsibility (CSR) concentrates on managing mechanisms which involve responsibility, management and ethics. A thesis proposed in the article is that the most valuable form of CSR are actions that contribute to the production/delivery of high-quality goods or services. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. S.T. Foster, Managing Quality an Integrative Approach, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 2001.
  2. Ikea ostrzega przed groźnymi łóżeczkami, "Życie Warszawy", 29 marca 2006.
  3. P. Rożyński, Megawyroki za megaoszustwa, "Gazeta Wyborcza" 14 lipca 2004.
  4. P. Kotler, Konkurencyjność a charakter społeczny, [w:] F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard (red.), Organizacja przyszłości, Business Press, Warszawa 1998.
  5. A. Stafiej, P. Próchenko, CSR - komunikowanie o społecznej odpowiedzialności biznesu, www.opoka.org.pl/x/xb/csr.html
  6. Społeczna odpowiedzialność biznesu w percepcji Polaków. Opracowanie ARFP na podstawie referatu K. Janickiego wygłoszonego podczas Konferencji Instytutu Spraw Publicznych "Świadomość Ekonomiczna Społeczeństwa i Wizerunek Biznesu", 7 kwietnia 2004 r.
  7. A. Mitraszewska, Nowe oblicze filantropii, "Gazeta Wyborcza" 27 lipca 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu