BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woźniak Michał Gabriel (Akademia Ekonomiczna w Krakowie; Uniwersytet Rzeszowski / Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem)
Tytuł
Kapitał ludzki w rozwoju gospodarczym w perspektywie aksjologicznej
Social Capital and Economic Development in Axiological Perspective
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2007, vol. 10, nr 1, s. 189-197
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Rozwój gospodarczy, Aksjologia, Strategia lizbońska
Human capital, Economic development, Axiology, Lisbon Strategy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przyjmuje się, że kapitał ludzki jako zasób wiedzy, umiejętności, zdrowia i energii witalnej zawartej w społeczeństwie, pomimo że jest dany przez genetyczne cechy jednostki, to jednak jest powiększany dzięki inwestycjom w człowieka. Z tego względu staje się czynnikiem wzrostu gospodarczego, który może być przedmiotem świadomych decyzji ludzi, w tym również polityki gospodarczej. Skoro o potencjale pracy każdej gospodarki krajowej, zwłaszcza zaś jego jakości decyduje skala inwestycji w człowieka, zatem kapitał ludzki staje się do pewnego stopnia funkcją PKB per capita. Jest zatem oczywiste, że w krajach ubogich niedostatek oszczędności krajowych nastręcza poważne problemy dla wzrostu inwestycji w człowieka. Jeśli zatem kapitał ludzki jest fundamentem trwałego wzrostu gospodarczego to wysoka jego dynamika jest możliwa dopiero wówczas, gdy gospodarka osiągnie pewien krytyczny poziom wskaźników określających jakość pracy. Dzieje się tak dlatego, że kapitał ludzki powiększając produktywność zasobów, zapobiega tendencji do obniżania się krańcowych przychodów z kapitału rzeczowego, a nawet może wygenerować rosnące przychody krańcowe przynosząc korzyści zewnętrzne. (fragment tekstu)

Global capitalism is both an outcome and a stimulant of spreading not only the same market economy standards and lifestyles but moral relativism as well. Its background is to be traced in Anglo-Saxon liberalism that limits each individual to the entity that maximizes his or her personal benefit which is countable according to the market values. The perception of a human nature adopted in this ideology determines solutions as for how to achieve individual and communitarian goals and criteria of their validation. As a result, the development of human capital, understood as the knowledge necessary to be able to act, is focused on its subjective functions. Thus, human capital plays an important role in the multiplication of individual benefit rather than in the improvement of the value of human life. Such developed human capital results in growing disparities in the knowledge assets enabling the harmonization of personal benefit with the responsibility for valuable life of nowadays and future generations. These disparities lead to the growth of risk of global threats for human beings. The reaction to these threats cannot be based on the development of globalization. An alternative seems to be the concept that respects multi-faceted nature of a human being. Thanks to these efforts, new economics might be developed which could provide applicable educational and institutional tools for long-term sustained economic development and more valuable life of an individual. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. R. Domański, Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa 1993, s. 19.
 2. P. Romer, Increasing Returns and Long - Run Growth, "Journal of Political Economy" 1986, No. 94, s. 1002-1037.
 3. R.E. Lucas, On the Mechanics of Economic Development, "Journal of Monetary Economics" 1988, 22, No. 1, s. 3-42.
 4. C. Azariadis, A. Drazen, Threshold Externalities in Economic Development, "Quarterly Journal of Economics" 1990, May, s. 501-526.
 5. M.G. Woźniak, Czy religia może być jednym ze źródeł kapitału intelektualnego, [w:] Religia i gospodarka, pod red. S. Partyckiego, Wyd. KUL, Lublin 2005, s. 80-92.
 6. M. Horx, Die acht Spharen der Zukunft, Wien-München 2002, s. 45-51.
 7. L. Nowak, U podstaw teorii socjalizmu. Dynamika władzy, Wyd. Nakom, Poznań 1991, t. 3, s. 258.
 8. L. von Bertalanffy, Ogólna teoria systemów, PWN, Warszawa 1984, s. 245.
 9. J. Kozielecki, Koncepcje psychologiczne człowieka, PiW, Warszawa 1980, s. 329-331.
 10. O.E. Williamson, Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, PWN, Warszawa 1998.
 11. O.A. Kruger, The Political Economy of the Rent-Seeking Society, "The American Economic Review" 1974, vol. 64.
 12. Strategia Lizbońska - droga do sukcesu zjednoczonej Europy, Warszawa 2002, s. 13.
 13. Report to the Spring European Council, 21 March 2003 on the Lisbon Strategy of Economic, Social and Environmental Renewal, COM (2003) 5 final, s. 10.
 14. W.W. Lewis, Potęga wydajności, Wyd. CeDellu, Warszawa 2005.
 15. G. Tullok, The Welfare Costs of Tariffs, Monopolies, and Theft, Western Economic Journal" 1967, vol. 5.
 16. R. Piasecki, Rozwój gospodarczy a globalizacja, PWN, Warszawa 2003, s. 35-50.
 17. M. Czerny, Globalizacja a rozwój. Wybrane zagadnienia geografii społeczno-gospodarczej świata, PWN, Warszawa, 2005, s. 45-51.
 18. M. Castells, High Technology, Word Development and the Structural Transformation: The Trends and Debate, "Alternatives" 1986, nr 11, s. 297-342.
 19. T. Lambert, Problemy zarządzania, Wyd. ABC, Warszawa 1999, s. 19.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu