BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tkaczyk Dariusz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Tytuł
Obowiązki Policji w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie w ramach procedury "Niebieska Karta"
Police Duties in Case of Confirming Violence in a Family within the "Blue Card" Procedure
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2011, nr 17, s. 37-43, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Rodzina, Przemoc w rodzinie, Policja, Prawo
Family, Violence in the family, Police, Law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono obowiązki jakie spoczywają na funkcjonariuszach Policji w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w przypadku uzyskania przez nich informacji o zaistnieniu przemocy w rodzinie. Przedstawiono co to jest procedura "Niebieska Karta" oraz na podstawie jakiego aktu prawnego jest stosowana. Wyszczególniono w jakich przypadkach policjanci mają obowiązek ją wszcząć, jaką w związku z tym sporządzają dokumentację, jaka jest kolejność wykonywanych czynności. Opisano działania, które muszą zostać przeprowadzone po rozpoczęciu procedury, aż do jej formalnego zakończenia. (abstrakt oryginalny)

In the article, there were presented duties which lie on the police officers based on the binding law regulations in case of obtaining the information of the occurence of violence in a family. It was explained what the "Blue Card" procedure is about and it was pointed to the law regulation on the basis of which it is applied. It was specified in what cases police officers are obliged to apply the "Blue Card" procedure, what documentation connected with it needs to be done and what is the order of the performed actions. Actions, which need to be conducted after starting the procedure till its formal end, were described. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ustawa o Policji z dnia 06 kwietnie 1990r. Dz. U. z 2007r. Nr. 43, poz. 277 z późn. zm.
  2. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. Dz. U. Nr 180, poz. 1493.
  3. Zarządzenie nr 162 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 lutego 2008r. w sprawie metod i form wykonywania przez Policję zadań w związku z przemocą w rodzinie w ramach procedury "Niebieskie Karty", Dz. U. z 2007r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.
  4. Zarządzenie nr 21 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie przeprowadzania interwencji domowej wobec przemocy w rodzinie pod nazwą "Niebieskie Karty", Dz. U. z 2002r. Nr7, poz 58.
  5. Osierda A.: "Uwagi na temat interwencji policyjnych", Przegląd Policyjny 1993r. nr 1-2.
  6. Sasal H.D.: "Przewodnik do procedury interwencji wobec przemocy w rodzinie", Warszawa 2005.
  7. Szafrańska E.: "Prawne i organizacyjne uwarunkowania interwencji policyjnych", Szczytno 2006.
  8. Szulc I.: "Niebieskie Karty oczyma Policji", Niebieska Linia, nr 2/2008.
  9. Wiśniewski B. Z. Piątek (Red.): "Współczesny wymiar funkcjonowania Policji", Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu