BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nakoneczny Tomasz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Zaufanie a rynek w społeczeństwie wielokulturowym
Trust and Market in Multicultural Society
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2007, vol. 10, nr 1, s. 221-231
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Zaufanie społeczne, Wielokulturowość, Kapitał społeczny, Rozwój gospodarczy
Social trust, Multicultural, Social capital, Economic development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszych rozważań będzie próba opisania wpływu kultury, w tym zwłaszcza kapitału społecznego, na procesy rynkowe w Uzbekistanie. Wybór zarówno kraju jak i problematyki zasługuje na bodaj krótkie wyjaśnienie. Myśl ekonomiczna mając za przedmiot dociekań również i takie zjawiska jak wolność, innowacyjność czy międzyludzka współpraca, niejako z natury swojej uwikłana jest w krąg spraw wykraczających, i to niekiedy daleko, poza przejrzyście jednolity horyzont czystej kwantyfikacji. Nie ma chyba w ekonomii zagadnienia, które nie posiadałoby wymiaru moralnego, tak jak nie ma prawdopodobnie dylematu moralnego, który nie domagałby się - w takiej czy innej formie - rozstrzygnięć o charakterze ekonomicznym. (fragment tekstu)

In the initial part of the article the author reflects on the cultural context of an economic activity. One of the possible meanings of this term could be social capital or civil society. There are many theories which show how culture influences the creation of the economic system. One of the most interesting examples is the social trust theory of Francis Fukuyama. The author shares his opinions on the relationships between the family model and the market. The study refers to the history of the foundation of the Uzbek family. It helps understand the present situation, characterised by coexisting of ability to cooperation and the oppressive state. Though the Uzbek state is modelled on the principles of a free market economy, it is different from the European model and its interpretation is specific. The author concludes that the economic and social system of the Republic of Uzbekistan is still in its creative stage. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Jan Paweł II, fragment homilii wygłoszonej 21 czerwca 1983 r. we Wrocławiu. Fragment dostępny na stronie: http://www.drogowskazy.pl
 2. A. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, przeł. B. Janicka i M. Król, Aletheia, Warszawa 2005, s. 490.
 3. Z. Szawarski, Rozmowy o etyce, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1987, s. 22.
 4. J.A. Schumpeter, Kapitalizm, socjalizm, demokracja, przeł. M. Rusiński, PWN, Warszawa 1995, s. 321.
 5. Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus, Wydawnictwo Diecezji Wrocławskiej, Wrocław 1991, s. 80.
 6. H. Landreth, D.C. Colander, Historia myśli ekonomicznej, przeł. A. Szeworski, PWN, Warszawa 1998, s. 61.
 7. A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, przeł. O. Einfeld, S. Wolff, PWN, Warszawa 2003, s.13.
 8. D. Bell, Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, przeł. S. Amsterdamski, PWN, Warszawa 1998, s. 10.
 9. A. Siciński, O idei społeczeństwa obywatelskiego, "Wiedza i życie" 1996, nr 6. Tekst dostępny jest na stronie http://archiwum.wiz.pl/1996/96063600.asp
 10. F. Fukuyama, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, przeł. A. i L. Śliwa, PWN, Warszawa-Wrocław 1997, s. 123.
 11. F. Fukuyama, Wielki Wstrząs. Natura ludzka a odbudowa porządku społecznego, przeł. H. Komorowska i K. Dobrosz, Politeja, Warszawa 2000, s. 136.
 12. J. Cichocki, K. Strachota: Polityka bezpieczeństwa regionalnego Uzbekistanu, [w:] T. Bodio (red.), Uzbekistan. Historia - Społeczeństwo - Polityka, Elipsa, Warszawa 2001, s. 461.
 13. J.-P. Roux, Historia Turków, przeł. K. Dąbrowska, Marabut, Gdańsk 2003, s. 264.
 14. G.R. Capisani, Nowe państwa Azji Środkowej, Dialog, Warszawa 2004, s. 167.
 15. O.A. Suhareva, Tradicya semeyno-rodstvennih brakov u narodov Sredney Azii, [w:] A.N. Żilina (red.), Semja i semejnyje obriady u narodow Srednej Azii i Kazahstana, Nauka, Moskwa 1978, s. 129.
 16. S. Askarov, Mahalla w ewolucji miasta, "San'at" 2003, nr 1, s. 16.
 17. I. Karimow, Uzbekistan na progu XXI wieku, przeł. T. Bodio, Elipsa, Warszawa 2001, s. 138.
 18. Uzbekistan. Przewodnik dla przedsiębiorców, A. Naruniec, H. Borko, P. Gębski, (red.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005, s. 33.
 19. M. Hardt, A. Negri, Imperium, przeł. S. Ślusarski i A. Kołbaniuk, W.A.B., Warszawa 2005, s. 122.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu