BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sidorska Karolina (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska, studentka)
Tytuł
Zapis windykacyjny - sposób na krótsze postępowanie spadkowe
Collection Clause - Method for Shorten Inheritance Proceeding
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2011, nr 17, s. 59-63, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Prawo cywilne, Kodeks cywilny, Akt notarialny
Civil law, Civil Code, Notarial act
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono ogólną problematykę zapisu windykacyjnego, jego przedmiot, istotę, ale także pochylono się nad znaczeniem tejże instytucji dla polskiego prawa spadkowego. Zapis ten rozszerzył swobodę testowania, bowiem spadkodawca może rozrządzić w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego poszczególnymi składnikami spadku na rzecz konkretnych osób. Zapisobierca windykacyjny dziedziczy już w chwili otwarcia spadku, przez co unika długiego postępowania sądowego. (abstrakt oryginalny)

This article concerns general problems, the subject as well as the essence of the collection clause. Moreover, the author considers signification of this institution for Polish law of inheritance. This provision extends the possibility of testing since person who write the testament is able to preordain in the testament. Remaining in the form of notarial deed, the testament is composed of parts of inheritance for particular persons. To conclude, provision receiver inherits only after the opening of the testament and due to this fact he is able to avoid long legal proceeding. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., (Dz. U. 1997 Nr 78 poz. 483).
  2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny( Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
  3. Nowelizacja ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw z dnia 18 marca 2011r., (Dz. U. z 2011 r. Nr 85, poz. 458).
  4. Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy- Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 3018, http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf.
  5. Górecki J., Zapis windykacyjny- uwagi de lege ferenda, Rozprawy z prawa prywatnego, prawa o notariacie i prawa europejskiego, Kluczbork 2007.
  6. Skowrońska- Bocian E., Komentarz do Kodeksu cywilnego, Księga czwarta. Spadki, Warszawa 2011.
  7. Stempniak A., Nowelizacja Kodeksu cywilnego w zakresie prawa spadkowego, ,,Monitor Prawniczy", 12/2011.
  8. Turłukowski J., Zapis windykacyjny Komentarz, Warszawa 2011.
  9. Witczak H., Zmiany w prawie spadkowym- zapis windykacyjny, ,,Monitor Prawniczy", 20/2011.
  10. Żukowski W., Projektowane wprowadzenie zapisu windykacyjnego do polskiego prawa spadkowego, "Kwartalnik Prawa Prywatnego", z. 4, 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu