BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buller Leszek J. (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Tytuł
Ekonomiczne bezpieczeństwo państwa w sytuacji kryzysu światowego
Economic State Security in the Situation of Crisis World
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2011, nr 17, s. 84-91, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie bezpieczeństwem, Bezpieczeństwo ekonomiczne, Kryzys gospodarczy, Kryzys finansowy
Safety management, Economic safety, Economic crisis, Financial crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcony został zagadnieniom związanym z ekonomicznym bezpieczeństwem państwa w dobie kryzysu światowego. Przedstawione zostały zagrożenia i ryzyka wynikające ze skutków światowego kryzysu gospodarczego oraz zaprezentowane zostały różne stanowiska wskazujące na sposoby przezwyciężenia skutków kryzysu w sferze ekonomicznej (ale także politycznej). (abstrakt oryginalny)

The article was devoted to the issues associated with the economic state security in the duration of the world crisis. There have been presented threats and risks resulting from effects of the world economic crisis. Different positions have also been taken in this paper, pointing on overcoming effects of the crisis in the economic sphere (but also political). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dembiński P.: Stanowisko Kościoła wobec kryzysu finansowego na świecie. Debata "Kościół wobec kryzysu finansowego", Warszawa, 20 stycznia 2012.
 2. d.w.: Globalny spór o wyjście Europy z kryzysu. "ekonomia&rynek" 2012, nr 94(9214), s. B5.
 3. Falkowski A.: Informacja, Encyklopedia Katolicka, TN KUL, Lublin 1997, Tom VII.^6 Gwiazdowski R.: Za duże żeby upaść. "PlusMinus. Tygodnik Rzeczpospolitej" 2012, nr 16(999), s. P2.
 4. Korzeniowski L.F.: Securitologia. Nauka o bezpieczeństwie człowieka i organizacji społecznych, EAS, Kraków 2008.
 5. Korzeniowski L.F., Pepłoński A.: Wywiad gospodarczy. Historia i współczesność, Kraków 2005.
 6. Kupny J.: List społeczny "W trosce o człowieka i dobro wspólne". Wyd. "Biblos", Tarnów 2012.
 7. Kwiatkowski S.: Socjotechniczne aspekty zarządzania bezpieczeństwem w różnych fazach narastającego zagrożenia. [w:] BULLER L.J. (red.): Socjotechniczne aspekty bezpieczeństwa. PTS, Warszawa 2011.
 8. Magierowski M.: Kryzys: półmetek. "Uważam Rze. Inaczej pisane" 2012, nr 16(63), s. 84-86.
 9. Memches F.: Odkłamać niewidzialną rękę rynku. "Uważam Rze. Inaczej pisane" 2012, nr 14(61).
 10. Przeciszewski M.: Głos Episkopatu w sprawach społecznych jest niezbędny! http://ekai.pl/wydarzenia/wywiady/x49437/glos-episkopatu-w-sprawach-spolecznych (2012-01-30).
 11. Sadłowski A.: Socjotechniczne aspekty zarządzania ciągłością działania i zarządzania kryzysowego. [w:] BULLER L.J. (red.): Socjotechniczne aspekty bezpieczeństwa. PTS, Warszawa 2011.
 12. Song H.: Anatomia kryzysu finansowego i ekonomicznego: przyczyny, przebieg, konsekwencje, perspektywy - i co po kryzysie? Międzynarodowa konferencja Ministerstwa Gospodarki i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zatytułowana "Nowy porządek światowy. W kierunku nowej ery odpowiedzialności - inspiracje religijne", Warszawa, 14 grudnia 2011.
 13. Standardy bezpieczeństwa i ochrony informacji w NATO /Materiał informacyjny/, Warszawa, luty 1998.
 14. Szot L.: Sprawozdanie z konferencji naukowej: Służby Specjalne Demokratycznego Państwa. Cywilne służby specjalne III RP - próba bilansu, Warszawa 2011, /maszynopis/.
 15. Walewska D.: Strzyżenie mapetów. "Uważam Rze. Inaczej pisane" 2012, nr 14(61).
 16. Ustawa z 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych, /Dz U z 1999 roku Nr 11, poz. 95 z późn.zm./.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu