BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rowiński Janusz (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013 ("PROW-2013")
Development Programme of Rural Areas 2007-2013 ("PROW-2013")
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2009, nr 1 (50), s. 57-72, tab.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Rozwój obszarów wiejskich, Fundusze unijne, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Rural development, EU funds, Rural Development Programme
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono ogólne założenie i szczegółową charakterystykę Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 ("PR0W-2013"). Przeprowadzono jego analizę i ocenę w porównaniu z innymi europejskimi i krajowymi programami oraz omówiono problemy związane z uruchomieniem i realizacją. W uwagach końcowych wskazano na szereg słabości i niedociągnięć oraz potrzebę korekty programu. (abstrakt oryginalny)

The general background and detailed characteristic of the Development Program of Rural Areas in 2007-2013 period ("PROW-2013") was done in the paper. Its analysis and assessment of the Program were done in relation to others European Union and national programmes. The implementation problems with putting it in motion and realization was discussed. In conclusion specific weakness and shortening and as well as needs for improvements were pointed out. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu