BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pavlíková Gabriela (Czech University of Life Sciences Prague)
Tytuł
Regional Policies and Rural Development in the Czech Republic in the Context of European Integration
Polityka regionalna a rozwój wsi w Republice Czeskiej w kontekście integracji europejskiej
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2009, nr 1 (50), s. 73-87, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Polityka regionalna, Rozwój obszarów wiejskich, Rozwój regionalny
Regional policy, Rural development, Regional development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Republika Czeska
Czech Republic
Abstrakt
Dla realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju niezbędne jest prowadzenie odpowiedniej polityki i wprowadzanie programów jakościowych. Wśród tych działań podejmowanych w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej, które są dobrze planowane i efektywnie wykorzystane należą programy w ramach polityki regionalnej. Ważną część terytorium wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej stanowią obszary wiejskie. Na tych terenach zamieszkuje znaczna część ludności. Jest oczywiste, że polityka rozwoju regionalnego jest ściśle związana z rozwojem obszarów wiejskich. Poprzez rozwój regionalny można osiągnąć warunki dla poprawy jakości życia i złagodzić dysproporcje rozwojowe w układzie przestrzennym. Celem pracy jest przedstawienie koncepcji wykorzystania polityk rozwojowych w Republice Czeskiej w zwiększenie rozwoju regionalnego i rozwoju obszarów wiejskich. (abstrakt oryginalny)

Quality programs and policies are necessary for ensuring conceptual and sustainable development. Among programs implemented in individual EU countries, well planed and effectively used regional policies play an important role. A great part of the area of all EU member countries is rural and a significant number of EU citizens inhabit rural areas. It is therefore essential that regional development is tightly connected with rural development. It should ensure conditions for improving ąuality of life and lead to eliminating of regional disparities. The aim of this paper is to bring overview of use of developmental policies currently implemented in the Czech Republic in the area of regional and rural development. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Horizontal Plan of Development of Czech Rural Areas for period 2004-2006, May 2004, www.mze.cz.
 2. OP Development of Rural Areas and Multifunctional Agriculture, March 2004, www.mze.cz.
 3. Pavlfkova G: Programy a podpory pro rozvoj uzemf In Majerova, V.: Cesky venkov 2007, Studie Jihoceskeho a Usteckeho kraje, ĆZU v Praze, Praha 2008, ISBN 978-80-213-1768-0.
 4. Program of Development of Czech Rural Areas for the period 2007-2013, May 2007, www.mze.cz.
 5. Common Regional Operation Program of the Czech Republic for +2004-2006, Prague, December 2003, www.mmr.cz.
 6. Strategy of regional development in CR for years 2007-2013, May 2006, www.mmr.cz.
 7. Annual Evaluation Report on Horizontal Plan of Development of Czech Rural Areas for www.mze.cz.
 8. Annual Evaluation Report on Horizontal Plan of Development of Czech Rural Areas for www.mze.cz.
 9. Act nr. 248/2000 coll. On support of regional development.
 10. Principles of program of Support of Rural Renewal and Development fro year 2007, www.mmr.cz.
 11. Report from Program of Rural Development, www.szif.cz.
 12. www.isu.cz/pov
 13. www.mmr.cz
 14. www.mze.cz
 15. www.strukturalni-fondy.cz
 16. www.szif.cz
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu