BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bucoń Paweł (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Tytuł
Etyka prawnicza w praktyce wymiaru sprawiedliwości
Legal Ethics in Judicial Practice
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2011, nr 16, s. 17-22, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Etyka, Etyka zawodowa, Kodeks etyki, Wymiar sprawiedliwości, Usługi prawnicze
Ethics, Professional ethics, Code of ethics, Judiciary, Legal services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule autor podejmuje refleksje dotyczące etyki wykonywania zawodów prawniczych. Zauważa, iż coraz częściej pojawiają się postulaty, aby prawnicy odznaczali się nie tylko wysokim poziomem profesjonalizmu, ale też postępowali w sposób odpowiadający godności wykonywanych przez nich zawodów. Każdy zawód prawniczy ma swój wewnętrzny zbiór zasad etyki - kodeks etyczny. Charakterystyczne i wspólne dla wszystkich grup prawników są takie wartości jak: sprawiedliwość, bezstronność, uczciwość, nieprzekupność, niezależność, godność zawodu, sumienność, staranność, rzetelność, skrupulatność, obowiązek pogłębiania wiedzy, tajemnicę zawodową, lojalność, koleżeństwo, uprzejmość, wzajemną życzliwość i szacunek, dobre obyczaje, troskę o autorytet swego urzędu. Niestety, praktyka pokazuje, że nie wszyscy prawnicy postępują zgodnie z zasadami wyrażonymi w zbiorach etyki. Swoje spostrzeżenia autor popiera przykładami. Uważa, że jednym ze sposobów przeciwdziałania i zwalczania takich zjawisk jest uwrażliwianie na te zagadnienia studentów i aplikantów oraz konsekwentne pociąganie do odpowiedzialności dyscyplinarnej postępujących nieetycznie prawników. (abstrakt oryginalny)

In this article, the author is reflecting on the ethics of practising the legal profession. He observes an increasing occurrence of postulates which state that lawyers should not only be characterised by high professionalism, but also act in a manner appropriate to the type of business they are conducting. Each legal profession has its own, internal set of ethic principles - an ethical code. Characteristic of and common to all groups of lawyers are such values as justice, impartiality, honesty, incorruptness, independence, respect for their profession, conscientiousness, diligence, reliability, meticulousness, the obligation to broaden knowledge, keeping professional secrets, loyalty, kindness towards colleagues, mutual sympathy and respect, good trade practice, and caring about the prestige of one's office. Unfortunately, in reality not all lawyers abide by the principles which form ethical sets. The author, supporting his observations with examples, believes that one of the ways to counteract and combat such adverse phenomena is to sensitise students and legal interns to these issues, and to bring lawyers who violate ethical principles to disciplinary liability. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Łukaszyk R., Bieńkowski L., Gryglewicz F. (red.), Encyklopedia Katolicka, t. IV, Lublin 1989.
 2. Jodłowski J., Resich Z., Lapierre J., Misiuk - Jodłowska T., Weitz K, Postępowanie cywilne, Warszawa 2009.
 3. Sherman I. (w:) E. Smoktunowicz, C. Kosikowski (red.), Wielka Encyklopedia Prawa, Białystok - Warszawa 2000.
 4. Smoktunowicz E., Kosikowski C. (red.), Wielka Encyklopedia Prawa, Białystok - Warszawa 2000.
 5. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz. U. z 2005 r., Nr 167, poz. 1398.
 6. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r., Kodeks postępowania cywilnego, Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 z późn. zm.
 7. Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej), uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej nr 2/XVIII/98 z dnia 10 października 1998 r.
 8. Kodeks Etyki Radcy Prawnego - uchwała Nr 5, VIII Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 10 listopada 2007 r.
 9. Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza - uchwała nr 19/97 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie Kodeksu Etyki Zawodowej Notariusza.
 10. Kodeks Etyki Zawodowej Komornika - uchwała Krajowej Rady Komorniczej nr 53 z dnia 18 listopada 1999 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 678/IV z dnia 30 czerwca 2010 r.
 11. Zbiór Zasad Etycznych Prokuratora - uchwała II Krajowego Walnego Zjazdu Członków Stowarzyszenia Prokuratorów RP z dnia 25 maja 2002 r. w sprawie "Zbioru Zasad Etycznych Prokuratora".
 12. Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Sędziów - uchwała Nr 16/2003 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia zbioru zasad etyki zawodowej sędziów.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu