BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tylec Grzegorz
Tytuł
Protection of the Press Title within the Polish Unfair Competition Law
Ochrona tytułu prasowego w polskim prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2011, nr 16, s. 23-30
Słowa kluczowe
Prasa, Prawo prasowe, Zwalczanie nieuczciwej konkurencji, Prawo konkurencji, Nieuczciwa konkurencja
Press, Press law, Combating unfair competition, Competition law, Unfair competition
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy problematyki ochrony prawnej tytułu utworu z punktu widzenia polskiego prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji. Nazwy utworów a w tym m. in. ich tytuły pełnią w obrocie handlowym wiele ważnych funkcji. Tytuły prasowe służą przede wszystkim do odróżniania utworów. Jednak powszechnie wiadomo, że znany i popularny tytuł ma siłę przyciągania klienteli, posiada więc określoną wartość rynkową zasługującą na ochronę prawną. Analiza regulacji pranych prowadzi do wniosku, iż ochrona tytułu może być realizowana w różnych okolicznościach przez różnego rodzaju regulacje prawne m. in. prawo autorskie, prawo cywilne, czy też prawo własności przemysłowej. Pośród tych regulacji szczególne znaczenie praktyczne dla ochrony dobra jakim jest tytuł posiada jednak ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. (abstrakt oryginalny)

The article focuses on the legal protection of the press title within the Polish unfair competition law. Marks and features indentifying individual works are of paramount importance in commercial trade of the latter. For example, a magazine is made distinct by its title. It is commonly known that a proper and intriguing title, stirring public interest will considerably contribute economic success and popularity works. The analysis of binding legal regulations leads to the conclusion that there is a lack of a uniform model as far as legal protection of a title is concerned. Legal protection of a title might be based on regulations of the law on copyright, industrial ownership law or personal interests anchored in the civil code. However, it seems that the provisions of the unfair competition law offer the most comprehensible protection against illegal usage of other's work's title. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Kubisa-Ślipko, Słownik wyrazów bliskoznacznych, Wałbrzych 2002.
 2. J. Brown, Advertising and Public Interest, Legal Protection of Trade Symbols, 57 Yale L. J. 1165, 1948r.
 3. C. Callmann, Unfair Competition in Ideas and Titles, 42 California Law Review 77, 1954 r.
 4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993r. Nr 47 poz. 211 ze zm.).
 5. Ustawa z dnia 26 stycznia 1984r. prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r., Nr 5 poz. 24 ze zm.).
 6. J. Sobczak, Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 1999.
 7. E. Sobol (red.), Słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa 2002.
 8. S. Ritterman, Komentarz do ustawy o prawie autorskim, Kraków 1937.
 9. M. Marotte, Del'application des droits d'auteur et d'artiste aux oeuvres cinematographiques, Paryż 1930.
 10. M. Kempiński, I. Wiszniewska, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2000.
 11. R. Bork, Titelschutz fur Rundfunksendungen, UFITA 1989, Bd. 110.
 12. G Hoepffner, Der Schutz von Zeitschriftentiteln aus wettbewerbsrechtlicher Sicht, GRUR Int. 1983, H. 6-7.
 13. H. Hubmann, Urheber und Verlagsrecht, Munchen, Berlin 1966.
 14. R. Skubisz, Prawo znaków towarowych. Komentarz, Warszawa 1997.
 15. E. Ulmer, Urheber und Verlagsrecht, wyd 2, Gottingen-Heidelberg 1960.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu