BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nasiłowska-Osik Monika (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Tytuł
Władza rodzicielska a prawa dziecka
Parental Responsibility and Children's Rights
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2011, nr 16, s. 64-71, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Prawa dziecka, Ochrona praw dziecka, Rodzina, Prawo rodzinne
Child rights, Protection of children's rights, Family, Family law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia specyfikę władzy rodzicielskiej sprawowanej przez oboje lub jednego z rodziców, oraz prezentację praw dziecka. Autorka omawia najważniejsze elementy treści władzy rodzicielskiej i ich znaczenie, a mianowicie piecza nad dzieckiem, piecza nad majątkiem dziecka, prezentacja ustawowa dziecka oraz wychowanie dziecka. W artykule zwrócono uwagę na prawa i obowiązki rodziców sprawujących władzę nad swoim dzieckiem w relacji do praw dziecka. Ponadto dokonano analizy istotnych w tym zakresie regulacji prawnych. (abstrakt oryginalny)

This article presents the specifics of parental responsibility carried out by both or one parent and the description of child's rights. The author discusses the most significant elements of parental responsibility and their influence, namely custody of the child, custody of child's property, statutory presentation of the child, and child's upbringing. In the article, much of attention was focused on the rights and responsibilities of parents exercising their authority over a child in relation to the child's rights. Apart from that an analysis of crucial legal regulations was performed in this area of study. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czyż E., J. Szymańczak, Prawa dziecka w rodzinie, [w:] Wokół praw dziecka, Część I, Warszawa 1993 r.
 2. Czyż E., Prawa dziecka, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2002 r.
 3. Dolecki H. , Ingerencja sądu opiekuńczego w wykonywanie władzy rodzicielskiej, Warszawa 1983 r.
 4. Ignatowicz J., Prawo rodzinne. Zarys wykładu, Warszawa 1998 r.
 5. Łopatka A., Konwencja praw dziecka w Polsce, [w:] Prawa dziecka deklaracje i rzeczywistość, pod red. naukową Jadwigi Bańczyckiej, Warszawa 1993 r.
 6. Mańk Z., Władza rodzicielska, Warszawa 1978 r.
 7. Stojanowska W., Władza rodzicielska, Warszawa 1988 r.
 8. Szer S., Prawo rodzinne w zarysie, Warszawa 1969 r.
 9. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
 10. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 z późn. zm.).
 11. Rekomendacja Nr R(84)4 w sprawie odpowiedzialności rodzicielskiej, przyjęta przez Komitet Ministrów Rady Europy 28 lutego 1984 r., [w:] Standardy Prawne Rady Europy, Teksty i komentarze, T. I, Prawo rodzinne, pod red. naukową Marka Safjana, Warszawa 1994 r.
 12. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.).
 13. Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).
 14. www.hfhrpol.waw.pl/pliki/ElzbietaCzyzPrawaDziecka.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu