BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lubas Barbara (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Tytuł
Rynek reklamy zewnętrznej w Polsce
Market of the Outside Advertisement in Poland
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2011, nr 16, s. 72-83, tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Reklama zewnętrzna, Formy reklamy, Rynek reklamy, Wydatki na reklamę
Outdoor advertising, Advertising forms, Advertising market, Expenditures on advertising
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Reklama zewnętrzna zyskuje na sile i niewątpliwie stanowi dowód na to, że ludzie ją lubią. To wydaje się dosyć nierealne, że reklamę da się lubić, jednak ten rodzaj reklamy ma to do siebie, że dobrze zaprojektowany, może stanowić uzupełnienie nudnego dnia przechodniów lub podróżujących osób. Dane statystyczne dowodzą również jak wielką skalę ma outdoor dzisiaj w Polsce i na świecie. Ludzie lubią reklamę opartą na innowacyjności, nowoczesnej technologii, ruchu, ekranach LCD, bluetooth, czy ambient media. Zwykłe bilbordy już nie stanowią sensacji. Artykuł miał na celu wskazać główne obszary działań reklamy zewnętrznej oraz ukazać w liczbach to jakim zasięgiem objęła poszczególne branże gospodarki. (abstrakt oryginalny)

The outdoor advertisement is making a profit on power and undoubtedly it is commanding that people like it. It seems quite unreal, that it will be possible to like the advertisement, however this kind of advertising has it to itself, that can supplements the boring day of passers-by or travelling persons. Statistical data are also showing how a great scale outdoor has today in Poland and all over the world. People like the advertisement based on innovation, modern technology, move, LCD screens, bluetooth, whether ambient media. Ordinary billboards and posters don't already constitute the sensation. The article was aimed indicating principal areas of effects of the outdoor and shows it in numbers with what reach included individual industries of the economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Burtenshaw K., Mahon N., Bartof C., Kreatywna reklama, PWN, Warszawa 2007.
  2. Lux J., Michalska-Kobiela A., Reklama, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam", Warszawa 2001.
  3. Russell J. T., Lane W. R., Reklama według Ottona Kleppnera, Wydawnictwo FELBERG SJA, Warszawa 2000.
  4. www.igrz.com.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu