BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybytniowski Jarosław W. (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Ubezpieczenia direct na podstawie wyników badań
Direct Insurance on the Basis of Test Result
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2011, nr 16, s. 84-92, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Badania ankietowe, Ubezpieczenia, Działalność ubezpieczeniowa, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Rynek usług ubezpieczeniowych, Kanały dystrybucji, Sprzedaż internetowa, Internet
Questionnaire survey, Insurances, Insurance activity, Insurance intermediation, Insurance services market, Distribution channels, Internet sale, Internet
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Istotą opracowania było badanie uwarunkowań funkcjonowania Internetu i telefonu w ubezpieczeniach direct i odpowiedzi na pytanie związane z kierunkiem jego dalszego rozwoju. Na dzień dzisiejszy i prawdopodobnie na najbliższe lata, rynek polski nadal będzie obsługiwany przez tradycyjny kanał dystrybucji - agentów ubezpieczeniowych coraz częściej wykorzystujących Internetu i telefonu jako środek komunikacji i marketingu w obsłudze swoich klientów. (abstrakt oryginalny)

The essence of study was to study the determinants of the functioning the Internet and telephone in direct insurances and to response for a question about the direction of its further development. For today and probably for the next few years, the polish market will continue to be supported by the traditional distribution channel - the insurance agents which are increasingly use the Internet and telephone as a way to communication with their clients. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czubała A., Dystrybucja produktów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 2. Kotler Ph., Marketing, Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa 1994.
 3. Outreville J.E., Theory and Practice of Insurance, Kluwer Academic Publishers London 1998.
 4. Parasuraman A., Zeithaml V. A., Berry L. L., Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research, Journal of Marketing 1985.
 5. Przybytniowski J.W., Znaczenie pośrednictwa ubezpieczeniowego w strukturze ubezpieczeń gospodarczych, Wieś Jutra, Warszawa 2010.
 6. Stiglitz J.E., The Theory of Screening, Education, and the Distribution of Income. American Economic Review, 1975.
 7. Raynes H.E., A History of British Insurance, New York, Garland Pub, 1983.
 8. Kanały sprzedaży i obsługi, [w:] Klienci w ubezpieczeniach: efektywne relacje, produkty i obsługa, Acceture 2007.
 9. Lewandowski J., Nowe trendy rozwiązań IT dla rynku ubezpieczeń [w:] Nowe technologie, Magazyn Comarch nr 2, 2007.
 10. Rogacki M., Polisa na telefon, Comarch Direct Insurance [w:] Nowe technologie, Magazyn Comarch Nr 2, 2007.
 11. Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r., nr 22 poz. 271 z późń. zm. Ostatnia zmiana: Dz. U. z dnia 24 maja 2004 r., nr 116 poz. 1204; Dyrektywa UE 97/7 o ochronie konsumenta w umowach zawieranych "na odległość".
 12. www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_ubezpieczen/index.html
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu